Taalvaardigheid verbeteren met Tel mee met Taal

Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem waar vaak nog een taboe op rust. Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd of hebben een achterstand. Op de arbeidsmarkt hebben zowel werknemers, werkgevers als werkzoekenden een groot belang bij taalvaardigheid. Werknemers zijn flexibeler inzetbaar, kunnen makkelijker doorgroeien naar ander werk en kunnen beter (veiligheids-) instructies opvolgen als zij voldoende taalvaardig zijn.

Werkgevers hebben belang bij flexibele, duurzaam inzetbare werknemers waarmee zij kunnen inspelen op een steeds meer dynamische en concurrerende economie. Werkzoekenden komen door een betere taalbeheersing sneller aan een baan, terwijl niet-uitkeringsgerechtigden hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren door een betere taalvaardigheid.

Tel mee met Taal stimuleert taalbeheersing

De regeling Tel mee met Taal is door de overheid in het leven geroepen om de beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer te stimuleren. Er is een budget van € 4 miljoen beschikbaar in 2020. Als werkgever kunt u met de subsidie de taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheid van uw medewerkers met een beperkte Nederlandse taalvaardigheid verbeteren.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
  • Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.

Deadline en bijdrage

Subsidie aanvragen kan van 1 mei t/m 31 mei 2020. Een tijdige voorbereiding is daarom aan te raden! De hoogte van de subsidie bedraagt 67% van de totale projectkosten tot een maximum van € 125.000,- per aanvrager en een maximum van €1.500,- per cursist. Onderstaand worden de subsidiekansen en veranderingen binnen het programma belicht.

Wat is er nieuw ten opzichte van eerdere jaren?

Ten opzichte van eerdere aanvraagperioden vindt dit jaar een aantal wijzigingen plaats:

  • Het maximale subsidiebedrag wordt gelijkgetrokken voor álle type aanvragen.
  • Het maximale subsidiebedrag bedraagt dit jaar € 125.000 per aanvrager.
  • De verplichte cofinanciering wordt gelijkgetrokken voor álle typen aanvragen. Deze bedraagt tenminste 33% van de subsidiabele kosten.
  • Aanvragen worden niet langer op volgorde van indienen toegekend, maar op basis van een loting. Ze maken alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen kans op gelijke toekenning.
  • Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus ook door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
  • Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dienst subsidies aan instellingen (DUS-I) de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Meer informatie?

Is laaggeletterdheid ook een probleem binnen uw organisatie en zoekt u hier een oplossing voor? Of bent u van plan een aanvraag in te dienen maar heeft u hier hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op! Bij Hezelburcht kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van Tel mee met Taal voor uw organisatie. Ook kunnen wij u ondersteunen bij uw subsidieaanvraag.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Tel mee met Taal
Gerelateerde subsidie Tel mee met Taal
De subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ is gericht op de verbetering van de taalbeheersing op de ...Lees verder

contact

Meer weten over Tel mee met Taal? Of benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw organisatie? Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00