Subsidies voor biotechnologie-innovaties: hot topic

Biotechnologiebedrijven zijn meer in beeld dan ooit tevoren. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er een vergrootglas ligt op de ontwikkelingen rondom vaccins en behandelingen van patiënten met deze ziekte. Toch blijft het belangrijk om ook de focus te houden op andere aspecten waarbij biotechnologiebedrijven een cruciale schakel zijn.

Verschillende biotechnologieën die binnen de onderzoeksgroepen op een universiteit worden ontwikkeld, worden door de biotechnologiebedrijven doorontwikkeld zodat de gehele wetenschappelijke gemeenschap er gebruik van kan maken. Neem de ontdekking van DNA en het daaropvolgend sequensen van een gen of zelfs het hele genoom. Of de ontwikkeling van duurzame producten zoals gekweekt vlees, dat op de universiteit wordt ontwikkeld en op den duur door biotechnologiebedrijven doorontwikkeld wordt voor commerciële toepassing. Tegelijkertijd is de wetenschapswereld er één die zeer gesloten is, eigen ontwikkelingen worden vaak beperkt gedeeld waardoor technologieën langzamer dan mogelijk beschikbaar komen.

Subsidiekansen voor biotechnologieën

Om ontwikkelingen te versnellen en samenwerking tussen academische en commerciële onderzoeksgroepen te stimuleren, heeft de overheid en de Europese Commissie verschillende programma’s opgericht. Via deze programma’s wordt het aantrekkelijk gemaakt voor academische en commerciële onderzoeksgroepen om onderlinge samenwerking aan te gaan.

Binnen dit artikel wil ik u aan de hand van een biotechnologie meenemen in een selectie van subsidiemogelijkheden. Een mooie Nederlandse ontwikkeling in de biotechnologie is die van organoids, een technologie die “mini-orgaantjes” kweekt en gebruikt kan worden voor verschillende onderzoeksdoeleinden, zoals het testen van medicijnen en het begrijpen van mutaties in DNA. Lees hier meer over de subsidiekansen voor deze biotechnologie.

COFUND | financiering van trainingsprogramma’s

Op Europees vlak is er voor universiteiten een grote regeling genaamd de COFUND, co-funding voor regionale, nationale en internationale trainingsprogramma’s, beschikbaar om ook samenwerking met de private sector te stimuleren. De COFUND is een programmalijn binnen de Marie Sklodowska-Curie Actions en ondersteunt deze organisaties op financieel vlak met het opzetten van grote trainingsprogramma’s. Binnen zulke trainingsprogramma’s spelen biotechnologiebedrijven een belangrijke rol en worden dan ook als partnerorganisatie meegenomen in een aanvraag. Het doel van een dergelijke samenwerking is dat de trainees ervaring opdoen in zowel de publieke als private sector. De grote hoeveelheid kennis die in zo’n programma gegenereerd wordt, is dan ook toegankelijk voor de biotechnologiebedrijven. Zo krijgen de biotechnologiebedrijven niet direct een financiële bijdrage vanuit de COFUND, maar wel de mogelijkheid tot groei van de onderneming door de beschikbare kennis om te zetten in commerciële toepassingen.

Hoe kan COFUND ingezet worden?

Een COFUND kan zowel een trainingsprogramma voor PhD studenten als voor postdoctorale onderzoekers zijn. In beide programma’s wordt een deel van het salaris van de trainees en een deel van de kosten voor het projectmanagement vergoed. Beide kostenposten worden echter voor maximaal 50% vergoed en vragen dus om cofinanciering vanuit de private of publieke sector. Een belangrijke vereiste is dat de trainees ervaring opdoen binnen verschillende sectoren, waaronder de private sector. De ontwikkeling van de eerder genoemde organoid-technologie kan dus als cruciaal onderdeel geplaatst worden binnen een COFUND trainingsprogramma . Er wordt dan onderzoek gedaan naar een ziekte (bijvoorbeeld Cystic Fibrose) en de organoid-technologie kan vervolgens gebruikt worden om de ziekte te verklaren en nieuwe medicijnen te testen. Zo wordt onderzoek ‘from-bench-to-bedside’ samengebracht en samenwerking tussen de publieke en private sector gestimuleerd.

Het doel van de Europese Unie is om met de COFUND trainingsprogramma’s de samenwerking en kennisoverdracht tussen de publieke en de private sector al gedurende het project te versterken en versnellen. Ook levert zo’n programma nadien een generatie excellente onderzoekers die in alle sectoren inzetbaar zijn.

Gezien het aflopen van het Horizon 2020 programma en de start van Horizon Europe in 2021 is het nog niet helemaal duidelijk hoe de COFUND er volgend jaar uit gaat zien.

Privaat-Publieke Samenwerkingentoeslag

Privaat-Publieke Samenwerkingen (PPS) worden door de overheid ondersteund via de twaalf Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Binnen de Life Sciences & Health TKI (Health Holland) kunnen onderzoeksorganisaties bij samenwerking met bedrijven een PPS-toeslag krijgen. Iedere euro private cash R&D bijdrage van het bedrijf, levert een PPS-toeslag van € 0,30,- op voor de onderzoeksorganisatie. Deze toeslag moet wel geïnvesteerd worden in R&D-werkzaamheden. Hiervoor is het voor onderzoeksgroepen interessant om de technologie te delen met bedrijven, aangezien zij geld ontvangen voor de R&D-werkzaamheden. Anderzijds biedt dit voor de bedrijven de mogelijkheid om als eerste een innovatie geschikt te maken voor de commerciële toepassingen.

Hoe werkt de PPS-toeslag?

Als voorbeeld pakken we weer de organoid technologie erbij. Deze technologie wordt wereldwijd gebruikt in onderzoeksgroepen, maar wordt door het benodigde specialisme beperkt binnen biotechnologiebedrijven. De potentie van de organoid technologie wordt hierdoor nog niet optimaal benut. Een PPS-toeslag zou hier een sterke impuls kunnen geven. Stel een bedrijf wil graag tegen de ziekte Cystic Fibrose (CF) een nieuw medicijn testen, maar dit is complex doordat CF verschillende mutaties kent die allen anders reageren. Door een samenwerking aan te gaan met een onderzoeksinstelling kan dit resulteren in de ontwikkeling van een geschikt organoid model waarop dit medicijn getest kan worden. De PPS-toeslag zet de private R&D-bijdrage om in een bedrag voor de onderzoeksinstelling, waardoor het voor beide partijen aantrekkelijk wordt om dit project te starten. Uiteindelijk kan via deze manier de patiëntengroep met deze specifieke CF-mutatie geholpen worden met de ontwikkeling van een nieuw medicijn.

Conclusie | veel mogelijkheden om innovatie te versnellen

Wanneer u als onderneming of onderzoeker een gave technologie hebt ontwikkeld, zijn er veel mogelijkheden op subsidiegebied beschikbaar. Zeker als u de samenwerking aangaat met respectievelijk de universiteit of niet-academische industrie. Het doel vanuit overheden is uiteindelijk om innovatieve ideeën versneld naar de markt te brengen waardoor de maatschappij meer profijt heeft van nieuwe innovaties. Tegelijk kunnen andere onderzoeksgroepen deze nieuwe technologie gebruiken voor nóg nieuwere innovaties.

Realiseer uw biotech-ambities

Bent u ook bezig met een project binnen één van deze of vergelijkbare technologieën? Ontdek dan de subsidiemogelijkheden, neem contact op. Er zijn diverse financieringskansen waarmee u ondersteuning kunt krijgen bij het realiseren van uw innovatie. Laat geen kans onbenut.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Laat uw project toetsen op de subsidiekansen! Neem contact op via onderstaand formulier of bel direct naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00