Stimuleer individuele ontwikkeling met STAP-budget

Uw medewerkers de mogelijkheid bieden om te investeren in hun scholing? Vanaf 1 januari 2022 komt er met de subsidieregeling STAP een individueel ontwikkelbudget vrij voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat is STAP?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en is een subsidieregeling voor individuen die zich willen ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven/of een betere positie op de arbeidsmarkt willen krijgen. Individuen (dus niet organisaties zelf!) kunnen de subsidie aanvragen om scholingsactiviteiten te financieren. Het budget per individu bedraagt per jaar maximaal € 1000,-.

De regeling vervangt vanaf 2022 de fiscale aftrek van de scholingsuitgaven/studiekosten. Dit heeft als gevolg dat de eigen bijdrage niet meer afhankelijk is van het inkomen van het individu, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Als de kosten van de scholingsactiviteit hoger zijn dan het maximale bedrag van € 1000,- , dan zijn de resterende kosten voor eigen rekening.

Welke scholingsactiviteiten zijn subsidiabel

Alle scholingsactiviteiten die in aanmerking komen, zullen worden opgenomen in een scholingsregister. In eerste instantie zal dit register bestaan uit activiteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder. Daarnaast zal er worden gekeken of het register aangevuld kan worden met scholingsactiviteiten die niet binnen deze categorieën vallen.

Waarom is deze regeling interessant voor uw organisatie?

Hoewel de regeling alleen door individuen kan worden aangevraagd, kan het ook binnen uw organisatie voordelen opleveren. U kunt uw medewerkers op dit budget wijzen en stimuleren om hiervan gebruik te maken. Scholing brengt namelijk diverse voordelen met zich mee: werknemers bouwen extra ervaring op, krijgen meer zelfvertrouwen in hun eigen vaardigheden en zijn gemotiveerder. Alle kennis die zij middels scholingsactiviteiten op doen wordt in ruil weer ingezet op de werkvloer.

Interessante subsidiekansen voor uw organisatie

U kunt ook zelf investeren in de scholing van uw medewerkers en de opleidingsmogelijkheden binnen uw organisatie. Vanaf 1 juni 2021 gaat er een extra ronde van Tel mee met Taal open voor organisaties die willen investeren in laaggeletterde werknemers. De tweede ronde van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM) is vanaf september 2021 open voor investeringen in de leercurve van medewerkers. Tot slot kunt u vanaf 2 juni 2021 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling Praktijkleren waarmee u praktijk- of werkleerplaatsen kan aanbieden.

Laat deze kansen niet onbenut! Wilt u meer weten over Tel mee met Taal, de SLIM of de Subsidieregeling Praktijkleren? Neem gerust contact op voor meer informatie!

Meer weten? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen over een specifieke subsidieregeling of onze diensten? We staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00