Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling)

De Rijksoverheid heeft vanaf 2020 een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om Nederlandse mkb- en grootbedrijven te stimuleren te blijven investeren in de ontwikkeling en leercurve van medewerkers. Mkb-werkgevers hebben in de praktijk vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking hiervoor dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het mkb ontzettend belangrijk! Deze regeling geeft een financiële impuls.

Subsidie voor leren en ontwikkelen

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op een leven lang ontwikkelen. Voorbeelden zijn het versterken van een leerrijke werkomgeving of de ontwikkeling van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een project dient zich te richten op een van de volgende vier pijlers:

  • Het toetsen van een onderneming op de scholingsbehoefte. Doel: het opleveren van een opleidings- of ontwikkelplan.
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers.
  • Het ondersteunen en begeleiden bij ontwikkel- of invoeringsplannen. Doel: het verbeteren van kennis, vaardigheden en beroepshouding.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Persoonlijk advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Voor wie is de SLIM subsidie?

Alle mkb’ers kunnen beroep doen op de subsidiemogelijkheid. De subsidie kan zowel individueel als in samenwerkingsverband worden aangevraagd door ondernemers. Tevens wordt er budget vrijgemaakt voor groot-bedrijven in de landbouw, horeca en de recreatiesector. Voor deze sectoren kan het namelijk een uitdaging zijn om een leerrijke werkomgevingen te creëren. Grotere bedrijven uit deze drie sectoren kunnen dus ook aanspraak maken op de SLIM-subsidie.

Budget en subsidiebijdrage

De overheid stelt € 48 miljoen per jaar ter beschikking voor de SLIM-regeling in de periode 2020-2022. Als ondernemer ontvangt u per aanvraag maximaal € 24.999,- aan subsidie. Indien de subsidie in samenwerkingsverband wordt aangevraagd, geldt er een maximale subsidiebijdrage tot € 500.000,-.

Subsidiebedrag (max)SubsidiepercentageSubsidieplafond
Individuele mkb-onderneming€ 24.999Klein mkb 80%

Middelgroot mkb 60%

€ 29,5 miljoen
Samenwerkingsverband€ 500.000 per project (max € 200.000,- per deelnemende onderneming)60%€ 17,5 miljoen
Grootbedrijf – horeca & recreatie€ 200.00060%€ 1,2 miljoen
Grootbedrijf – landbouw€ 20.00060%

Openstellingen

Als individuele mkb-onderneming kunt u in twee periodes subsidie aanvragen:

  • 2 maart t/m 31 maart 2020 (gesloten)
  • 1 september t/m 30 september 2020

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw-, horeca- of recreatiesector) konden subsidie aanvragen in de periode:

  • 1 april t/m 30 juni 2020 (gesloten)

Let op: indien er sprake is van overvraging van het budget, dan wordt er loting toegepast. Dit gebeurt na afloop van het aanvraagtijdvak. 

Hulp bij SLIM subsidie aanvragen?

Wenst u meer informatie of wilt u de mogelijkheden vast verkennen? Wij houden u graag op de hoogte en kunnen u adviseren over de kansrijkheid van uw project.

Persoonlijk advies?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij informeren u graag!

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00