Regio Oost vergemakkelijkt aanvragen MIT R&D-samenwerking

Op 12 juni organiseerde de Kamer van Koophandel samen met de provincies Gelderland en Overijssel een event om de aanstaande openstelling van de subsidieregeling MIT R&D-samenwerking toe te lichten. Namens Hezelburcht was onze specialist Sander Kouwenberg aanwezig.

Gelderland en Overijssel openen op 2 juli 2018 opnieuw hun loketten voor aanvragen binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In deze specifieke openstelling zoeken deze provincies R&D-projecten die industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling centraal hebben staan. Bovendien is het belangrijk dat er sprake is van samenwerking tussen mkb’ers en is het een pré als deze mkb-ondernemers gevestigd zijn in dezelfde regio. Tot dusverre niets nieuws onder de zon.

In de bijeenkomst zijn echter enkele veranderingen aangekondigd, die mijns inziens positief zijn. In de aankomende openstelling wordt namelijk geen Europees geld vanuit het EFRO programma gebruikt, wat de regeldruk in de praktijk zal verlagen. Waarschijnlijk merken we dit bij het aantal en de complexiteit van de in te dienen bijlagen. Ook bij het uitvoeren van het project verwacht ik iets minder stringente administratievereisten.

Oost MIT R&D-samenwerking | ICT-projecten

Als adviseur binnen het ICT specialistenteam van Hezelburcht ben ik enthousiast over de stap om de topsectoren nog centraler te stellen. Bij de provincies Gelderland en Overijssel kun je specifiek terecht voor High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT, Agri & Food, Life Sciences & Health, Chemie en Energie. Voor de andere topsectoren is er het ‘landelijke vangnet’.

In eerdere jaren bleken ICT-innovaties slecht te passen bij het specifieke beleid van Gelderland en Overijssel. Met de verschuiving richting topsectoren bij de openstelling van MIT-Haalbaarheid eerder dit jaar, vonden al meer ICT-projecten ingang binnen de MIT regeling. Een mooie ontwikkeling! Binnen de HTSM & ICT topsector zijn namelijk innovatiethema’s zoals security, embedded en big data in een specifieke roadmap opgenomen. In deze roadmap worden uitdagingen en denkrichtingen gepresenteerd, die vaak te matchen zijn met innovatieplannen van een ondernemer. Natuurlijk blijft het goed beschrijven van de meerwaarde van een project voor de regio belangrijk.

Beoordelingssystematiek regio Oost

In de openstelling R&D-samenwerking van 2017 is ongeveer 50% van de – in de regio Oost – ingediende aanvragen afgekeurd. De provincies hebben gezien dat dit percentage relatief hoog is en probeerden met een tweede openstelling in 2017 het beschikbare budget alsnog te benutten.

In 2018 kiest de regio ervoor om de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen uit te laten voeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gelderland en Overijssel verwachten dat RVO beter in staat is om projecten technisch inhoudelijk te beoordelen voor de populaire subsidieregeling. RVO heeft namelijk ruime ervaring met het beoordelen van innovatieprojecten en het toetsen van de aansluiting op de doelstellingen van de topsectoren.

Hezelburcht kent de speerpunten van de regio

Op onze vestigingen in Nijmegen en Apeldoorn is kennis aanwezig die naadloos aansluit op de speerpunten van de provincies. Dankzij onze goede relaties met regionale spelers als Oost NL, Health Valley en The Economic Board, zijn wij een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij voegen waarde toe aan uw project.

Wilt u ondersteuning bij het inventariseren van de slaagkans en het opstellen, indienen en begeleiden van een aanvraag. Heeft u een innovatieproject en wilt u samenwerken met een andere mkb’er? Graag zetten wij ons netwerk voor u in. Neem contact op met mij of een van onze andere specialisten voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie.

Senior consultant Sander Kouwenberg – s.kouwenberg@hezelburcht.com

Neem contact op voor een kennismaking!

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw R&D-samenwerkingsproject? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00