Regeling Reductie Energiegebruik voor gemeenten

Wilt u huiseigenaren in uw gemeente een handje helpen om energie te besparen? Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) kunt u projecten in uw gemeente opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Van 9 oktober tot en met 14 november 2019 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor deze specifieke uitkering. Deze regeling is één van de actiepunten van de Urgenda-uitspraak.

Welke projecten komen in aanmerking?

Belangrijkste voorwaarde waaraan een aanvraag moet voldoen is dat de activiteiten bijdragen aan CO2-reductie. Gemeenten zijn vrij om te bepalen welke maatregelen ze willen nemen, het kan ook gebruikt worden voor lopende activiteiten in het kader van het Klimaatakkoord. De projecten dienen uiterlijk in 2020 te zijn afgerond.

Gemeenten kunnen de regeling bijvoorbeeld gebruiken voor het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het inregelen van cv-installatie. Naast deze concrete investeringen zijn gemeenten ook vrij om huiseigenaren te laten adviseren of wijkgerichte activiteiten te verrichten.

Wat is het budget van de RRE?

De bijdrage kan oplopen tot € 9 miljoen per aanvraag en biedt ondersteuning tot € 90,- per woning. In totaal is er € 87 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de Regeling Reductie en Energiegebruik. De aanvragen worden gerangschikt en beoordeeld op basis van de verwachte effectiviteit.

Hezelburcht adviseert

Heeft uw gemeente projecten lopen of wilt u de mogelijkheden ontdekken? De specialisten van Hezelburcht hebben ruime ervaring in subsidies voor gemeenten, het adviseren van gemeenten en het aanvragen van subsidies. Daarmee vergroten onze specialisten de kans op subsidietoekenning.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Houdt uw gemeente zich bezig met het verduurzamen van wijken? Wilt u meer informatie over de Regeling Reductie Energiegebruik? Neem contact op, onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

Of bel direct naar: 088 495 20 00