Positieve evaluatie MIT | Verlenging regeling

Demissionair minister Kamp schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de MIT-regeling. De regeling is positief geëvalueerd. Kamp neemt de aanbeveling over om de regeling ook na 2017 uit te blijven voeren. Hij zet de voorbereiding in gang, hoewel de beslissing over hernieuwde openstelling ervan natuurlijk op het conto komt van de nieuwe minister.

Positief over de MIT-regeling

Ook deelnemende mkb-ers zijn positief over de regeling, stellen de onderzoekers. De subsidies maken innovatieprojecten mogelijk die anders niet, later of slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden. Voor een econometrische analyse op effectiviteit, zoals het effect van de gesubsidieerde projecten op werkgelegenheid, extra omzet en maatschappelijke impact, is het nog te vroeg schrijven de onderzoekers. Verder stelt het rapport voor dat, bij verhoging van het budget, vooral de haalbaarheidsstudies daarvan moeten profiteren. Het liefst met een extra aanvraagronde.

Aanvraag indienen

Op 11 april kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor haalbaarheidsprojecten, innovatieadviesprojecten en kennisvouchers. Door de populariteit van de regeling de voorgaande jaren en de positieve evaluatie verwachten wij dat het budget op dezelfde dag wordt overvraagd. In de zomer kunt u vanaf 3 juli een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Heeft u vragen over de MIT-regeling? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over de MIT-regeling? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00