Kansen binnen OPZuid 4F voor de publieke sector

Er is een nieuwe openstelling voor het onderdeel 4F binnen het operationeel programma Zuid-Nederland (OPZuid). Binnen dit onderdeel worden projecten gesubsidieerd die innovatie bevorderen en bijdragen aan een koolstofarme economie. Ondanks dat het programma met name gericht is op innovatieve mkb’ers, biedt het ook mooie kansen voor de publieke sector. Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden staat namelijk centraal.

Subsidie voor koolstofarme economie & gebouwde omgeving

Heeft u een project dat aansluit op de onderstaande kenmerken?

  • Project richt zich op sociale en technische innovatie (TRL-niveau: 6 – 9).
  • De innovatie leidt tot een snel & slimme uitrol in de gebouwde omgeving.
  • Toepasbaarheid van innovatie voor brede doelgroep.

OPZuid subsidiekans 2019

Mooi aan deze subsidiekans is dat niet alleen bedrijven een aanvraag kunnen indienen, maar ook overheden, kennisinstellingen, woningcoöperaties, gemeenten en energiebedrijven. Dit is behoorlijk uniek, aangezien veel innovatieregelingen zich uitsluitend toespitsen op het bedrijfsleven.

Wat kan Hezelburcht voor u betekenen?

De specialisten van Hezelburcht weten wat er speelt in de duurzaamheidssector en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in de energietransitie. Doordat we dagelijks veel projecten zien en begeleiden, zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming van beleid en kunnen we als matchmaker fungeren. We zijn in staat om samen met u kansrijke projecten op te zetten en ondersteunen u met onze dienstverlening van a tot z: van subsidieadvies tot het aanvragen en de verantwoording.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw duurzaamheidsproject? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking met een van onze specialisten.

Contact opnemen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw duurzaamheidsproject? Neem contact op voor een persoonlijke kennismaking met een van onze specialisten.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00