Ondersteuning MIT haalbaarheidsprojecten

De populaire subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. Jaarlijks is er een voorjaars- en najaarsopenstelling, waarbij er gelden beschikbaar zijn voor zowel kennisverwerving, extern advies, haalbaarheidsstudies als samenwerking in de uitvoering. Met name de haalbaarheidsstudies zijn populair onder innovatieve ondernemers in Nederland. Ondanks de halvering van het budget ten opzichte van vorig jaar, was er wederom veel animo, zo werd bij RVO het beschikbare budget driemaal overvraagd. Van het totaal beschikbare MIT-budget voor haalbaarheidsstudies vroeg Hezelburcht ongeveer 15% aan voor de projecten van haar klanten.

Ruime diversiteit aan projectaanvragen

Hezelburcht werkt met specialistische consultants die, dankzij hun relevante achtergrond, de taal spreken van de opdrachtgever. Hezelburcht heeft momenteel ruim zeventig specialisten in dienst die actief zijn binnen diverse expertisegebieden, variërend van Life Sciences, Health & Food tot High Tech en ICT. Vanwege onze actieve rol binnen diverse vakgebieden, was er dan ook sprake van een ruime diversiteit aan projectaanvragen gedurende de afgelopen MIT indienronde voor haalbaarheidsstudies. Onderstaand zijn een aantal thema’s en onderwerpen belicht die voorbij kwamen binnen de ingediende aanvragen. Hezelburcht is er trots op om ondernemers met innovatieve haalbaarheidsprojecten te mogen ondersteunen binnen diverse disciplines.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MIT haalbaarheidsprojecten op het gebied van ICT

Op het gebied van ICT kwamen er in afgelopen ronde diverse thema’s aan bod binnen de aanvragen. Van projecten op het gebied van games, Innovative Publishing, tot de ontwikkeling van Virtual Reality voor op tv. Ook kwamen er projecten voorbij op het gebied van Artificial Intelligence voor de luchtvaart, Cryptocurrency, Machine Learning, Deep Learning, blockchain voor de verzekeringsmarkt, Optical Character Recognition, Beacons en Augmented Reality. Naast deze pure ICT projecten kwamen er ook diverse onderwerpen aanbod met een zorgcomponent, ook wel bekend als eHealth innovaties. Zo kwam er een project voorbij ter preventie van hart- en vaatziekten, maar ook met betrekking tot het oplossen van de wachtlijstproblematiek binnen de zorg.

MIT haalbaarheidsstudies op het gebied van Life Sciences, Health, Food & Chemie

Ook op medisch en chemisch gebied ondersteunde Hezelburcht diverse projecten. Zo kwamen er binnen de haalbaarheidsstudies thema’s aan bod als: medicijnen voor behandeling van osteoartritis en medicatie voor de behandeling en preventie van obesitas en diabetes. Ook een project ten behoeve van biologische pacemakers, die moeten zorgen voor een levenslange oplossing voor mensen met hartritme stoornissen, kwam voorbij. Daarnaast zaten er een paar technisch-chemische projectenaanvragen binnen de voorjaarsronde. Zo werd er onder andere onderzoek verricht naar innovatieve recycletechnieken voor plastic en de ontwikkeling van een warmtewisselaar die energie wint en tegelijkertijd rookgassen zuivert van zwavel. Dit laatste innovatieve projectvoorbeeld leidt tot aanzienlijk minder warmteverlies binnen de industrie, een mooie ontwikkeling met het oog op de verduurzaming van Nederland.

MIT haalbaarheidsstudies op het gebied van High Tech en de maakindustrie

Tot slot belichten we nog een aantal onderwerpen die tijdens de afgelopen indienronde voorbij kwamen op het gebied van High Tech en de maakindustrie. Ook binnen deze sectoren werd de haalbaarheid van diverse innovatieve ideeën en concepten van ondernemers getest. Onder andere haalbaarheidsprojecten op het gebied van automotive, tuinbouw en industrieel design passeerden de revue. De projecten varieerden van de ontwikkeling van bestuurbare auto-assen, ‘onzichtbare’ kozijnen van gips tot Urban Farming binnen de tuinbouwindustrie. Verder waren er projecten omtrent de ontwikkeling van robots voor het verplaatsen van zware materialen als natuursteen, High Tech oplossingen binnen de ledverlichtingsindustrie en de ontwikkeling van draadloze laadtechnieken.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MIT subsidie
Gerelateerde subsidie MIT subsidie
De MIT ondersteunt mkb'ers bij het opzetten van innovatieve projecten. Van kennisverwerving, extern ...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over de MIT-regeling? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00