NWO kondigt nieuwe ronde NWA-ORC 2022 aan

Begin 2022 opent een nieuwe ronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA): NWA-ORC 2022. Dit biedt kansen voor onderzoekers en organisaties die graag een maatschappelijk en/of wetenschappelijk impact willen maken met hun onderzoek.

Voor wie is de NWA-ORC 2022?

De NWA-ORC stimuleert samenwerking tussen kennisinstituten, universiteiten en toegepaste en praktijkgerichte instellingen. Consortia bestaan dus uit aanvullende partners vanuit de gehele publieke, semi-publieke en private kennisketen. Een consortium moet interdisciplinair en kennisketenbreed zijn en werkt intensief samen bij het vormgeven, uitvoeren en toepassen van het onderzoek. Het doel is dat het fundamentele onderzoek leidt tot kennis die doorstoomt naar toepassing in beleid en praktijk.

Waar wordt uw aanvraag op beoordeeld?

Naast dat u moet voldoen aan de consortium-voorwaarden, wordt uw aanvraag tevens beoordeeld op de kennisbenutting. Kennisbenutting bevordert de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan vragen uit de maatschappij en maatschappelijke doorbraken (impact). In de NWA-ORC hanteert NWO twee benaderingen voor kennisbenutting: de Impact Plan benadering en de Impact Outlook benadering. Welke benadering op een aanvraag van toepassing is, hangt af van het karakter van het project. Wij adviseren u graag welke benadering het beste aansluit bij uw project.

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De aanvraagprocedure van NWA-ORC 2022

De NWA-ORC 2022 aanvraagprocedure bestaat uit drie fasen:

  1. Aanmelden initiatieven: nu open en sluit op 1 februari 2022
  2. Indiening vooraanmelding: sluit op 9 juni 2022
  3. Indiening uitgewerkte aanvraag: sluit op 24 januari 2023

Uw initiatief bestaat uit een korte toelichting op de onderzoeksvraag, de NWA route waar het onderzoek bij aansluit, een eerste indicatie van het consortium, de hoofdaanvrager en de contactgegevens. De initiatieven worden online gepubliceerd zodat partijen die mee willen doen aan het onderzoek contact op kunnen nemen met de indieners van het initiatief.

In juni 2023 zullen de beoordelingscommissies vergaderen over de ingediende aanvragen en vinden er interviewrondes plaats. In juli 2023 wordt er bekendgemaakt welke aanvragen subsidie ontvangen.

Wat is NWA-ORC?

De NWA-ORC is opgezet vanuit de vraag Wat wil Nederland weten? en is gericht op innovatieve onderzoeksvoorstellen die leiden tot grote maatschappelijk en/of wetenschappelijke impact. De NWA-ORC financiert onderzoek en innovatie gericht op een of meerdere van de 140 clustervragen binnen de 25 routes van de NWA. Projecten richten zich op onderzoek met maatschappelijke partijen en/of burgers en geven hiermee actief de resultaten van onderzoek terug aan de samenleving voor betere interactie met de samenleving.

Meer informatie 

Hezelburcht is al vanaf het begin van NWA-ORC betrokken geweest bij het instrument en heeft veel ervaring rondom het schrijven van de Impact-benaderingen. Wilt u meer weten over de NWA-ORC en onze ondersteuning? Onze specialisten adviseren u graag over deze of andere passende regelingen. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

NWO
Gerelateerde subsidie NWO
NWO financiert wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinsti...Lees verder

contact

Voor vragen over NWA-ORC 2022 of onze diensten kunt u contact op nemen via het onderstaande formulier of door ons te bellen op: 088 495 20 00

Spar met een specialist over NWA-ORC 2022!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00