Subsidiedesk TU/e – Faculteit Biomedische Technologie

Sinds september 2017 verleent Hezelburcht structurele subsidieondersteuning aan de onderzoekers van de faculteit Biomedische Technologie (BMT) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Het doel van BMT hiervan is om het subsidieverwervingsbeleid verder te professionaliseren, de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren en de opbrengsten uit subsidies te vergroten. Bovendien wil BMT haar hoogleraren graag ontlasten, zodat zij meer tijd over houden voor wetenschappelijk onderzoek. Hezelburcht bemant daarom een subsidiedesk, schrijft en reviewt subsidieaanvragen en ondersteunt onderzoekers bij het projectmanagement van diverse subsidietrajecten.

Structurele subsidieondersteuning & subsidiedesk

De consultants van het Life Sciences, Health & Food team van Hezelburcht attenderen de onderzoekers op subsidiemogelijkheden door het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is toegespitst op de scope van het onderzoek binnen de faculteit. Daarnaast ondersteunen de consultants de onderzoekers bij het opstellen van individuele subsidiescans, het vinden van het juiste subsidieprogramma de bijbehorende aanvraagprocessen.

De structurele subsidieondersteuning heeft geleid tot meer bewustzijn van subsidiekansen binnen de faculteit. Als gevolg hiervan worden er niet alleen meer, maar bovenal ook meer diverse aanvragen ingediend bij verschillende subsidieverstrekkers.

Vele projectaanvragen begeleid voor innovatief onderzoek

De afgelopen jaren heeft Hezelburcht de faculteit BMT onder andere ondersteund bij het schrijven, reviewen en managen van subsidieaanvragen en beurzen voor verschillende calls binnen het Horizon 2020 programma zoals ERC Starting, Consolidator en Advanced, Research and Innovation Actions, Marie Sklodowska-Curie ITNs en FET Open. Ook Nederlandse regelingen zoals NWO TTW OTP, NWO Demonstrator en NWO VENI, VIDI & VICI, KWF Kankerbestrijding en de Hartstichting heeft Hezelburcht ondersteund. Tot slot biedt Hezelburcht ondersteuning bij fellowship aanvragen bij programma’s als het Human Frontier Science Program (HFSP) en European Molecular Biology Organization (EMBO) .

Trots op de samenwerking

Hezelburcht is trots op de mooie samenwerking met de TU/e. De toegekende subsidies en beurzen ondersteunen de toponderzoekers van de faculteit BMT in het realiseren van hun ambities. Op deze manier kunnen de gespecialiseerde onderzoeksgroepen werken aan innovatieve technologieën van de toekomst, van regeneratieve geneeskunde tot biomedische beeldanalyse en van bioinformatica  tot moleculaire biotechnologie. De verkregen inzichten en resultaten van het onderzoek binnen BMT dragen uiteindelijk bij aan een verbeterde gezondheidszorg.

Wij hadden drie doelen met het inzetten van Hezelburcht. Ten eerste het geven van advies over subsidieregelingen aan onze stafleden en onderzoekers. Ten tweede het managen van lopende Europese en Nederlandse subsidieprojecten. En als laatste het verhogen van de success rate van nieuwe aanvragen. Alle drie de doelen zijn overtuigend behaald. Een verdiend compliment dus voor de consultants van Hezelburcht! - Rob Debey - Directeur Bedrijfsvoering Faculteit BMT

Interesse in onze dienstverlening?

Neem contact op!

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00