MRE | De charme van lokale subsidieregelingen

Lokale subsidieregelingen gaan gebukt onder een stoffig imago en een zweem van ons-kent-ons. Wat weten lokale bestuurders of ambtenaren nou over waar ‘het bedrijfsleven’ behoefte aan heeft? Een onterechte conclusie volgens ons. Het MRE Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven bewijst namelijk het tegendeel.

Het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven is een van de belangrijkste lokale regelingen in Brabant. Hoewel ‘metropool’ wat bombastisch overkomt is het geen gekke benaming voor de regio die gevormd wordt door de gemeente Eindhoven en de 21 omliggende gemeenten. Samen vormen zij het kloppende hart van de Zuid-Nederlandse economie. Recentelijk is de regio ook verkozen tot ‘mainport’, waarmee de politiek in Den Haag het economisch belang van de regio onderstreept.

De charme van MRE Stimuleringsfonds door regionale focus en betrokkenheid

Wat is dan de charme van een lokale regeling als het Stimuleringsfonds? Het antwoord is te vinden in de benodigde uitkomsten van het project. Veel subsidies op landelijk niveau gaan uit van een ambitie gericht op het creëren van banen, waarbij ze zich vrijwel uitsluitend richten op het mkb. Belangrijk, maar veel mkb partijen hebben een voorkeur (en vaak ook de noodzaak) om flexibel te blijven en weinig medewerkers op de loonlijst te zetten. De benodigde capaciteit vullen zij ergens in, bijvoorbeeld met inhuurconstructies, maar veel duurzame voltijdbanen levert het niet op. Het Stimuleringsfonds heeft ondanks een focus op economische structuurversterking gelukkig ook oog voor de sociaaleconomische impact van een project en het te verwachten nuttige lange termijn effect op de regio. Door met een consortium van lokale partners aan te vragen ontstaat een uniek project, letterlijk voor-en-door de regio.

Een ander niet te onderschatten voordeel van lokale subsidies als het Stimuleringsfonds is dat de afstand tussen verstrekker en begunstigde klein is. Door korte lijnen is het mogelijk om over projecten te sparren en leert men elkaar beter kennen. Al te nauwe betrokkenheid is natuurlijk niet wenselijk wanneer dit de objectiviteit schaadt, maar achtergrondkennis over een aanvrager buiten wat er letterlijk in de aanvraag staat zorgt in onze optiek voor betere besluitvorming.

Wijzigingen 2017

Het is jammer dat de Metropoolregio Eindhoven met ingang van 2017 het maximale subsidiebedrag terugbrengt van € 90.000,- naar € 50.000,-. Ook wordt het hanteerbare uurtarief verlaagd van € 95,- naar €50,-. MRE coördinator Maikel Denissen geeft aan dat deze bijstelling noodzakelijk is om de verschillende programma’s in de provincie terug op één lijn te brengen. Op zichzelf begrijpelijk, maar uiteindelijk wel zonde. Zeker in een tijd waarin ook het budget voor de haalbaarheidsstudies binnen de MIT-regeling in Zuid-Nederland wordt gehalveerd.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven (MRE)
De Brainport regio is een innovatieve top technologieregio van wereldformaat met een uniek economisc...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00