MIT haalbaarheid in april 2024 weer open voor aanvragen

Gaat u als mkb’er aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst? U kunt in april 2024 weer subsidie aanvragen om de haalbaarheid van deze innovatieve ontwikkeling te toetsen. Met de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidie krijgt u financiële ondersteuning voor verschillende typen haalbaarheidsstudies. De populaire mkb-subsidie MIT haalbaarheid helpt u zo bij het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van de voorgenomen ontwikkeling.

MIT subsidie voor haalbaarheidsprojecten

De subsidie MIT haalbaarheid is aan te vragen voor haalbaarheidsprojecten. Deze bestaan uit een haalbaarheidsstudie met eventueel aanvullend een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning, concurrentieanalyse of een inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners.

Wie komt in aanmerking voor de MIT haalbaarheid?

De MIT haalbaarheidssubsidie is aan te vragen door mkb-bedrijven die actief zijn binnen één van de topsectoren. Het innovatieproject waarvoor een aanvraag wordt ingediend moet ook aansluiten op één van de vijf thema’s vanuit het Missiegedreven Innovatie en Topsectoren beleid: Energietransitie, Circulaire economie, Gezondheid en zorg, Landbouw, water en voedsel of Veiligheid.

Subsidiebijdrage MIT haalbaarheid 2024

Subsidie vanuit MIT haalbaarheid bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000,- per haalbaarheidsproject.

Specialist in MIT subsidie

Onze specialisten zijn zeer ervaren in het aanvragen van MIT subsidie. Sinds 2017 hebben we 929 MIT Haalbaarheid aanvragen ingediend en 192 MIT R&D-Samenwerkingsprojecten.MIT subsidie track record Hezelburcht

MIT haalbaarheid subsidie aanvragen in 2024

Wilt u in 2024 subsidie vanuit MIT haalbaarheid aanvragen? Wacht dan niet te lang met de voorbereidingen van uw aanvraag! Het instrument MIT haalbaarheid is enorm populair, waardoor de datum van openstelling ook gezien kan worden als de deadline. Onze specialisten hebben veel ervaring met succesvolle MIT aanvragen en staan klaar om u te helpen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Vrijblijvend MIT advies

MIT Haalbaarheid
Gerelateerde subsidie MIT Haalbaarheid
Wilt u de technische of economische haalbaarheid van uw projectidee in kaart brengen? Vraag dan MIT ...Lees verder

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de MIT Haalbaarheid of ondersteuning bij uw aanvraag.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00