Medische innovatie in stroomversnelling in Zuid-Nederland

Zuid-Nederland heeft een sterke positie binnen de Life Sciences & Health (LSH) sector. Desondanks zijn er grote verschillen tussen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland wat betreft aantal bedrijven en werkgelegenheid in deze LSH-sector.

Hoewel de LSH-sector uit zichzelf al sterk groeit, zijn zowel nieuwe samenwerkingsverbanden als investeringen nodig die ervoor zorgen dat in heel Zuid-Nederland de sector naar een hoger plan getild wordt. Fiscale regelingen en subsidies kunnen hier een grote rol in spelen. In deze blog leest u welke mogelijkheden dit biedt voor LSH-partijen gevestigd in Zuid-Nederland.

Ontwikkelingen in regio Zuid

Medische innovaties Noord-Brabant

Medische innovatie is in Noord-Brabant op wereldschaal concurrerend. Van de vijftien grootste fabrikanten van medische apparatuur zijn er maar liefst zes in Noord-Brabant gevestigd (Brabant.nl). De groeiende Medtech branche in Eindhoven, de florerende (bio)farmaceutische sector in Oss en de toenemende zorginnovatie-partijen in Roosendaal zijn slechts enkele voorbeelden van plaatsen waar de innovatiekracht toeneemt. Verwacht wordt dat het aantal Life Sciences & Health bedrijven in Noord-Brabant de komende jaren zal toenemen van 850 in 2018 tot 910 in 2020. Dit zal uiteraard zeer positieve effecten hebben op de werkgelegenheid.

Medische innovaties Limburg

De provincie Limburg staat bekend om haar campussen waar baanbrekend biomedisch onderzoek plaatsvindt. Zo vestigen steeds meer organisaties zich op de Brightlands Maastricht Health Campus. Bovendien bevindt een van ‘s werelds meest toonaangevende innovatiecentra zich in Sittard-Geleen, namelijk de Brightlands Chemelot Campus. Het aantal medisch georiënteerde bedrijven op deze campussen is de afgelopen jaren nagenoeg verdubbeld (Zuidlimburg.nl, Brightlands.com).

Medische innovaties Zeeland

In Zeeland is zeer recent de Health Campus Zeeland opgericht, waar samenwerking van verschillende zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid bijdragen aan zorginnovatie. De LSH-sector is in deze provincie nog relatief klein en wil zich verder ontwikkelen door samenwerking en innovatie te stimuleren.

Zowel voor het behouden en stimuleren van groei (Noord-Brabant en Limburg) als het zich ontwikkelen tot een erkende speler binnen de LSH sector (Zeeland) zijn financiële instrumenten nodig en beschikbaar.

Extra stimulans voor medische innovatie in regio Zuid

Innovatiekracht en groei wordt door de Nederlandse overheid versterkt door middel van fiscale regelingen zoals de WBSO en Innovatiebox en verschillende subsidie-instrumenten. Begin 2018 is bijvoorbeeld een nieuwe regeling gestart, waarmee veelbelovende medische technologie sneller vergoed kan worden uit het basispakket.

Subsidieregelingen specifiek voor regio Zuid zijn de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) Zuid en het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). Daarnaast zijn er een aantal nieuwe regelingen beschikbaar in regio Zuid, gericht op het versnellen van medische innovatie. Eén voorbeeld hiervan is dat de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben aangekondigd om in 2018 en 2019 € 5 miljoen te willen investeren in medische innovatie in Noord-Brabant. Met dit budget moedigen ze innovatieve samenwerkingsprojecten aan tussen mkb’ers, kennisinstellingen en zorginstellingen, waarmee de introductie van innovatieve medische producten en diensten op de markt versneld wordt.

Subsidieondersteuning voor medische innovatie

Naast bovengenoemde regelingen zijn er volop subsidiekansen op regionaal, nationaal en Europees niveau beschikbaar voor zowel mkb’ers, grote bedrijven, universiteiten als onderzoeksinstellingen gevestigd in Zuid-Nederland. 

Hezelburcht ondersteunt organisaties bij het inventariseren van de financieringskansen en het opstellen, indienen en begeleiden van kansrijke subsidieaanvragen. Dankzij onze goede relaties met zowel landelijke als regionale subsidieverstrekkers (zoals RVO, NWO, Stimulus, BOM, Impuls Zeeland, LIOF en LED) is Hezelburcht een zeer waardevolle samenwerkingspartner. Wij werken graag mee aan baanbrekende, innovatieve projecten in de LSH-sector die de kwaliteit van leven verhogen.

Heeft u een innovatief LSH project?

Als subsidieadviseur binnen het Life Sciences, Health & Food specialistenteam van Hezelburcht, ondersteun ik vanuit vestiging Eindhoven verschillende organisaties bij het waarmaken van hun ambitieuze doelstellingen. Ik ben enthousiast over de huidige ontwikkelingen in Zuid-Nederland en word graag betrokken bij uw medische innovatietrajecten!

Neem contact op met mij of een van onze Life Sciences, Health & Food specialisten voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie.

Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00