Laatste CEF Transport call van 2020 is geopend

Op 15 december kondigde de Europese Commissie (EC) de opening van de tweede CEF Transport Reflow call aan (CEF: Connecting Europe Facility). Dit is, samen met de nog openstaande CEF Transport Blending Facility call, de laatste CEF Transport call in 2020 en tevens de laatste call binnen de huidige CEF Transport-programmaperiode (2014-2020). Kan uw project een waardevolle bijdrage leveren aan het transportnetwerk van Europa? Vraag dan op de valreep nog subsidie aan binnen het huidige CEF Transport programma!

Tweede CEF Transport Reflow call

De 2020 Reflow call betreft de opvolger van de 2019 Reflow / MAP call. De huidige Reflow call heeft echter een ander karakter dan die van 2019. Deze had als doel om het niet uitgegeven budget (= reflow) te investeren in fysieke uitvoeringsprojecten die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. De 2020 Reflow call is meer gericht op de toekomst met betrekking tot de nieuwe EU-programma­periode, die loopt van 2021 tot en met 2027.

Waarvoor kunt u CEF Transport Reflow aanvragen?

Daarnaast is er dit keer minder budget beschikbaar, namelijk 200 miljoen, waarvan € 160 miljoen voor lidstaten en € 40 miljoen voor cohesielanden. Als gevolg van dit relatief beperkte budget is de huidige Reflow call alleen bestemd voor voorbereidende activiteiten, vergunningsprocedures en de voorbereiding van het aanbestedings­proces. Deze activiteiten worden geschaard onder ‘CEF Transport studies’.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Scope, subsidiepercentage en deadline

Studies dienen binnen de huidige Reflow call betrekking te hebben op infrastructuurprojecten ten aanzien van:

  • Spoorwegen;
  • Binnenlandse waterwegen;
  • Zee- en binnenhavens.

Projecten – waarop de studies betrekking hebben – dienen gelegen te zijn op bepaalde delen van het Core Network binnen het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T). De studies moeten worden afgerond voor 31 december 2024. Het subsidiepercentage voor studies bedraagt maximaal 50%. Aanvragen binnen deze call kunnen tot 22 maart 2021 worden ingediend.

Relatie met het nieuwe CEF 2 programma

Op het eerste gezicht biedt deze call beperkte mogelijkheden. Deze call is echter zeker interessant gelet op het nieuwe CEF-programma (CEF 2), dat vanaf 2021 aanvangt. Tijdens CEF 2 kunnen partijen aanvragen indienen voor infrastructuur­- en digitaliseringsprojecten, die bij voorkeur voortborduren op eerder ingediende studies-aanvragen (wat dus kan tijdens de huidige call).

Planning voor CEF 2

De Europese Commissie (EC) is momenteel bezig met haar planning voor CEF 2. Begin 2021 zal de EC naar verwachting een CEF 2-meerjarenplan presenteren. In dit plan worden de financierings­prioriteiten voor de komende jaren uiteengezet. Het is nog te vroeg om hierover iets concreets te zeggen. Echter, de EC zal dan zeker kijken naar de reeds goedgekeurde CEF studies – waaronder de uitslag van de huidige Reflow call – en het meerjarenplan daarop aanpassen.

Ondersteuning bij tweede CEF Transport Reflow call vanuit Hezelburcht

Hezelburcht heeft jarenlange ervaring met het CEF Transport programma. Onze succes rate ten aanzien van dit programma ligt rond de 80%! Wij kunnen u dan ook goed begeleiden bij het opstellen van een aanvraag voor deze call.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder

contact

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Wij ondersteunen u hier graag bij. Neem contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00