Kabinet stelt € 250 miljoen beschikbaar voor nieuwe ronde Woningbouwimpuls

Op Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet meer dan € 1 miljard wil investeren in woningbouw om extra (betaalbare) woningen te faciliteren. Goed nieuws voor gemeenten die in nieuwe woningen willen investeren: deze bekendmaking opent de deuren naar een vervolgtranche van de Woningbouwimpuls.

Wat weten we tot dusver over de nieuwe ronde Woningbouwimpuls?

Inmiddels heeft minister Ollongren bevestigd dat deze 4e tranche van Woningbouwimpuls er daadwerkelijk komt. Het kabinet stelt € 250 miljoen beschikbaar om de bouw van circa 40.000 nieuwe woningen mogelijk te maken. De Woningbouwimpuls is voor alle gemeenten in alle regio’s van Nederland toegankelijk. Het aanvraagloket wordt in 2022 geopend, wanneer exact is nog niet bekend. Verdere informatie over bijvoorbeeld de hoogte van de subsidie, de mate van cofinanciering of het percentage betaalbare woningen zal ook op een later moment bekendgemaakt worden.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De Woningbouwimpuls: hoe zat het ook alweer?

Het kabinet heeft het doel om jaarlijks de bouw van ongeveer 75.000 woningen te versnellen. De Woningbouwimpuls draagt hieraan bij door budget beschikbaar te stellen voor gemeenten die willen investeren in woningbouw. Het gaat dan om woningbouwprojecten met een publiek financieel tekort op zaken gerelateerd aan een woningbouwproject, zoals het saneren van de bodem of het leefbaar, veilig en bereikbaar maken van de woonwijk.

Woningbouwimpuls is met name interessant voor gemeenten in stedelijke regio’s omdat daar de vraag naar (betaalbare) woningen het grootst is. In de eerste twee tranches werden al zo’n 96.000 woningen toegevoegd, waarvan ongeveer twee derde in het betaalbare segment. De beoordeling van aanvragen voor de derde tranche, welke sloot op 17 september 2021, is nog in volle gang.

Overige Rijksinvesteringen om woningbouw te versnellen

Naast de Woningbouwimpuls investeert de Rijksoverheid € 500 miljoen om de bouw- en gebiedsontwikkeling aan te jagen in veertien grootschalige gebieden. Te denken valt aan investeringen in mobiliteit, aanpassingen in de infrastructuur of het uitkopen en verplaatsen van bedrijven. Begin 2022 maakt het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de selectie van deze gebieden bekend.

Nog zo’n € 250 miljoen wordt geïnvesteerd in het beschikbaar stellen van capaciteit en expertise om knelpunten in woningbouw op te lossen. Zo worden de flexpools die de afgelopen jaren werden ingezet om capaciteitsproblemen bij gemeenten en provincies op te lossen, verlengd. Ook worden vanuit het Rijk opnieuw expertteams ingezet om gemeenten te ondersteunen en te adviseren bij woningbouw. Te denken valt aan het oplossen van bestuurlijke problemen, de interpretatie van (nieuwe) wet- en regelgeving of het stikstofdossier.

Ten slotte wordt er nog eens € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huisvesting van aandachtsgroepen, zoals ouderen, studenten, dak- en thuislozen, vergunninghouders en arbeidsmigranten. Onder andere de Regeling huisvesting van aandachtsgroepen (RHA) wordt met een jaar verlengd.

Subsidie aanvragen binnen de nieuwe ronde Woningbouwimpuls

Heeft u vragen over de regeling Woningbouwimpuls? Of bent u op zoek naar vergelijkbare subsidiemogelijkheden en heeft uw gemeente hulp nodig bij het opstellen van een kansrijke aanvraag? Onze specialisten hebben ruime ervaring in het aanvragen van subsidies voor gemeenten. Neem contact op voor vrijblijvend advies!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Woningbouwimpuls
Gerelateerde subsidie Woningbouwimpuls
De zesde ronde van de subsidie Woningbouwimpuls gaat 18 december 2023 open voor aanvragen. Deze subs...Lees verder

contact

Neem contact met ons op om de mogelijkheden van Woningbouwimpuls voor uw project te bespreken!

Spar met een specialist over Woningbouwimpuls!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00