Innovatiekrediet: top of tegenvaller?

Het Innovatiekrediet, de absolute top van financiering voor het bedrijfsleven vanuit de overheid. Een onderneming kan tot wel € 10 miljoen ondersteuning krijgen in de vorm van een risicodragende lening. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) prijken de succesverhalen. Hoe zit dat nu met het innovatiekrediet, fantastische regeling of zit er toch een addertje onder het gras?

Contact
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Waarvoor is Innovatiekrediet financiering bedoeld?

Het innovatiekrediet is bedoeld om technologisch vernieuwende ideeën, waarvan de haalbaarheid aangetoond is, een steuntje in de rug te geven. De business case moet waterdicht zijn en de werkzaamheden moeten passen bij de onderneming. Als het krediet wordt verstrekt kan deze schuld kwijtgescholden worden bij technologische mislukking. Voor technologische ontwikkeling en klinisch onderzoek, het testen van medicatie op patiënten bijvoorbeeld, zijn aparte budgetten beschikbaar.

Voordat een innovatiekrediet aanvraag gedaan kan worden moet men eerst een quickscan doen bij RvO. Aan de hand van de quickscan kan RvO in een vroeg stadium al dan niet aangeven of het zinvol is over te gaan tot een IK-aanvraag. Een zeer gepaste aanpak, vooral gezien het feit dat een IK-aanvraag wel tachtig pagina’s lang kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de aanvragende partijen de aanvraagprocedure veel te omslachtig ervaart. De procedure wordt door 40% van de ondervraagden als meer belastend ervaren dan bij een private financier (De Jong, Gielen & Van Praag, 2013).

Bottlenecks van het Innovatiekrediet

Het grootste knelpunt is dat het innovatiekrediet onvoldoende aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. Een ondernemer wil snel schakelen en doorgaan met ontwikkelingen. Vanuit Europa is echter de regel opgelegd dat als de ontwikkeling van het product al gestart is, het project niet meer in aanmerking komt voor innovatiekrediet. De meeste projecten vallen bij voorbaat dus buiten de boot. Het “interactieve” vraag-en-antwoord spel na indiening kan vele maanden duren, al die tijd is er onzekerheid.

Het innovatiekrediet is een revolverend fonds dat zichzelf moet terugverdienen. Technologische mislukking moet daarom tussen de regels door uitgesloten zijn. Het marktperspectief moet zeer gunstig zijn, anders komt het project niet in aanmerking. Bij medicijnen is een marktperspectief goed te onderbouwen. Voor overige technologische innovatie is dit lastig te onderbouwen.

Het innovatiekrediet is in bepaalde opzichten een onvoorspelbare regeling. Het is bij technische ontwikkeling lastig om in te schatten wat het resultaat zal zijn. Daarom is het innovatiekrediet voor aanvragen met relatief kleine bedragen niet direct aan te bevelen.  Voor de grote aanvragen voor klinisch onderzoek is het echter wel een zeer bruikbare regeling. Al met al een tegenvaller voor technische ontwikkeling en top voor klinisch onderzoek.

Literatuur

Jong, P. de, Gielen, M., & Praag, M. van. (2013, 26 augustus). Evaluatie Uitdagerskrediet en Innovatiekrediet. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Geraadpleegd via http://www.ape.nl/actueel/?page=detail&id=58.

Innovatiekrediet
Gerelateerde subsidie Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet is een risicodragende lening voor innovatieve technische of klinische ontwikkel...Lees verder

contact

Wilt u meer weten over het Innovatiekrediet? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00