Innovatief Noord-Nederland: vraag nu VIA subsidie 2020 aan!

Innovatieve ondernemers uit Noord-Nederland opgelet! De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is open voor aanvragen en heeft beperkt budget in 2020. De regeling is erg populair, dit komt mede dankzij de brede toepasbaarheid. subsidiepercentages variëren van 35% tot 50% van de totale projectkosten, en kan bij ontwikkelingsprojecten oplopen tot maximaal € 100.000,-. De VIA-subsidie bestaat uit drie categorieën:

  • VIA ontwikkelingsprojecten: ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé.
  • VIA organisatie-innovatie: inschakelen externe deskundige voor advies bij vernieuwing van de organisatie / verdienmodel of het aangaan van samenwerking met andere partijen.
  • VIA softwareontwikkeling: proof-of-concept software of een softwarematig product / dienst dat nieuw is voor de onderneming.

Wijziging VIA in 2020

Bovenstaande categorieën zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar. Er zijn echter wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Namelijk:

  • Minder budget in 2020 per categorie, vermoedelijk door het ten einde lopen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dit jaar.
  • Voor zowel de ontwikkelingsprojecten als de softwareontwikkeling is een aftopping ingevoerd voor de loonkosten, respectievelijk € 50.000,- en € 25.000,-.
  • Mogelijkheden om andere kosten op te voeren is nu belangrijker door het aftoppen van de loonkosten.
  • Maximale duur van projecten is 18 maanden, maar met de deadline op 31 december 2023. Dit betekent dat projecten die rond het einde van de aanvraagperiode worden beschikt, geen 18 maanden hebben om gerealiseerd te worden. Belangrijk om hierop in te spelen en een flexibele planning is daarbij noodzakelijk.

Het idee wordt gewekt dat de VIA regeling terug gaat naar de oorspronkelijke opzet, kleinere subsidiebudgetten en aftopping van uren. Maar is dit wel zo gunstig voor de ondernemers die een R&D-project willen uitvoeren binnen de VIA kaders? Veel bedrijven gebruiken de subsidies om de loonkosten in een R&D-project te dekken. Dat betekent dat veel bedrijven nu goed zullen nadenken of de ‘lagere’ subsidie per project wel genoeg ondersteuning kan bieden in een tijd waarin de omzet al zwaar onder druk staat. Daarboven komt dat de administratieve last van de VIA naar verwachting niet zal veranderen.

Ons advies: juist nu innoveren

Ondanks deze veranderingen adviseert Hezelburcht om juist nu een R&D-project op te starten en VIA subsidie aan te vragen. Het is namelijk mogelijk om veel andere kosten, waaronder materiaalkosten voor prototypen, binnen de subsidie te laten vallen. De druk op de omzet is nu hoog, maar door de huidige crisis is er ruimte om extra personeel in te zetten op R&D-projecten. De nieuwe producten die hieruit ontstaan bieden nieuwe markten voor uw organisatie.

Aanvragen van VIA subsidie in 2020

Sinds 4 mei kunnen aanvragen worden ingediend, hiervoor geldt first come, first serve. Door de openstelling en de late publicatie van subsidievoorwaarden vanuit SNN, is te verwachten dat eind mei en in juni de eerste aanvragen ingediend zullen worden. Door de verminderde budgetten en het gelijk blijven van de subsidiebijdrage, zullen de subsidiebudgetten snel uitgeput zullen raken. Het is dus belangrijk om tijdig een goede aanvraag in te dienen, onze specialisten helpen u daar graag bij.

Heeft u in de Noordelijke provincies een vestiging en ontwikkelt u nieuwe en innovatieve (software) producten of diensten? Of wilt u vanwege de huidige economische situatie grote organisatorische veranderingen doorvoeren binnen de onderneming? Vraag VIA subsidie aan en realiseer uw businesscase!

Bespreek de mogelijkheden
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer weten over deze subsidieregeling? Of de mogelijkheden toetsen voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00