Het kabinet gaat nog meer focus leggen op kennis en innovatie

Kennis en innovatie is van groot belang voor het aanpakken van een aantal van de grootste uitdagingen van deze tijd. Denk aan verduurzaming en digitalisering, maar ook grondstoffenschaarste en veiligheid. Kennis en innovatie vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie. Dit erkent het kabinet ook. Daarom wordt de komende jaren meer dan € 20 miljard uitgetrokken voor het versterken van het innovatiebeleid en het realiseren van meer maatschappelijke impact.

De kabinetsvisie: kennis en innovatie beter benutten

Het versterken van het innovatiebeleid kan op twee manieren gebeuren volgens minister Adriaansens:

  • Door scherper te kiezen wat echt waarde heeft voor onze maatschappij en economische groei;
  • Door de totale investeringen in kennis en innovatie met meer dan 30% omhoog te krijgen.

Deze verhoging in totale investeringen kan de overheid niet alleen bewerkstelligen, private partijen zijn hierbij hard nodig.

Keuzes maken

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt voortgezet. Dit zal blijven gebeuren via het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. De focus komt te liggen op de volgende thema’s:

  • Verduurzaming (waaronder energietransitie en circulaire economie)
  • Digitalisering
  • Sleuteltechnologieën (zoals fotonica en kunstmatige intelligentie)
  • Gezondheidszorg
  • Landbouw/water/voedsel
  • Veiligheid

Maar ook binnen deze aandachtsgebieden moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Het doel is dat innovatie binnen de thema’s leidt tot meer toepassingen in producten en diensten.

Hoe gaat het kabinet dit steunen?

Er worden financiële middelen beschikbaar gesteld. Zo trekt het kabinet meer dan € 20 miljard uit voor het innovatiebeleid. Dit zal onder andere gaan naar het stimuleren van publieke investeringen binnen het Nationaal Groeifonds. Komend jaar zullen ook de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) herzien worden en wordt er een nieuw Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) met meer dan 30 deelnemende partijen afgesloten. Verder worden er investeringen gedaan in het versterken van toegepaste onderzoeksfaciliteiten, praktijkgericht onderzoek en de grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. Ook zullen er tal van financieringskansen zijn voor innovatieve startups en scale-ups.

De subsidiekansen voor uw organisatie of project in kaart brengen?

Nederland heeft een kennisniveau die van wereldklasse is. Toch valt er nog veel te behalen, met name op hoe de kennis toegepast wordt. Door meer focus te leggen op de toepassing kunnen we echt impact maken. Bent u bezig met een project die impact maakt? Ontdek de subsidiekansen voor uw project! Plan een vrijblijvend adviesgesprek in met een van onze specialisten.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Nationaal Groeifonds
Gerelateerde subsidie Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten ...Lees verder

contact

Bent u bezig met een project dat impact kan maken? Ontdek de subsidiemogelijkheden! Neem contact op door te bellen naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens via onderstaand formulier achter:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00