Geheimhoudingsplicht in de WBSO: hoe zit dat?

Bedrijven leggen in een WBSO-aanvraag veel informatie over hun R&D en innovatie vast, ondanks dat projectomschrijvingen relatief beperkt zijn. Als gevolg hiervan bevatten WBSO-aanvragen vaak veel gevoelige informatie die grote inzichten geven in de innovatieagenda’s van bedrijven. Het geheimhouden van al deze informatie is dan ook essentieel voor bedrijven om uw concurrentie voor te blijven en intellectueel eigendom te beschermen. Hezelburcht legt uit hoe de geheimhoudingplicht rondom uw WBSO-aanvraag geregeld is.

De geheimhoudingsplicht in de WBSO: hoe zit het in elkaar?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt alle WBSO aanvragen. RVO krijgt dus van alles te weten over uw onderzoek of innovatie. Ondersteunt Hezelburcht u bij uw WBSO-aanvraag? Ook wij komen dan veel te weten over uw project. Uiteraard is dit nodig om de beste ondersteuning te bieden. Maar hierdoor vraagt u zich nu misschien af: hoe is de geheimhoudingsplicht bij RVO en Hezelburcht eigenlijk geregeld?

Geheimhouding bij RVO

De WBSO valt onder de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Artikel 67 van de AWR gaat over geheimhouding en betreft onder andere de volgende bepaling:

“Het is een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet.”

Aan artikel 67 ligt ten grondslag dat belastingplichtigen niet moeten worden weerhouden van het verstrekken van gegevens aan de overheid door de vrees dat die gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt dan de belastingheffing.

Ofwel, informatie uit de WBSO valt onder de geheimhoudingsplicht. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer bekendmaking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan. In dat geval kan ontheffing van de geheimhoudingsplicht verleend worden. Dit gebeurt echter niet zomaar. Eerdere WOB verzoeken (Wet Openbaarheid van Bestuur) om WBSO informatie naar buiten te brengen, zijn niet toegekend, met verwijzing naar artikel 67 van de AWR.

En hoe zit het bij Hezelburcht?

Hezelburcht heeft de geheimhouding vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, Artikel 9:

“Hezelburcht is tot geheimhouding verplicht en zal de aan haar door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden en mondeling ter ore gekomen informatie niet aan derden kenbaar maken, met uitzondering van de subsidieverlenende instantie(s) en de instantie(s) bij wie een subsidieaanvraag mogelijk zou kunnen worden ingediend. Hezelburcht verplicht ook de door haar ingeschakelde personeelsleden tot geheimhouding.”

Geheimhouding is een kernonderdeel van de werkzaamheden van Hezelburcht. Zorgvuldig omgaan met de aan ons toevertrouwde informatie van klanten, vormt de basis van onze klantrelaties. Klanten kunnen erop vertrouwen dat dit te allen tijde geborgd wordt.

Hezelburcht is uw kennispartner

U kunt in vertrouwen uw innovaties opnemen in de WBSO. Heeft u nog vragen over de geheimhoudingsplicht bij RVO of Hezelburcht? Hezelburcht beantwoordt graag al uw vragen. Wilt u een WBSO-aanvraag indienen voor uw bedrijf en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze WBSO-specialisten!

Plan een WBSO-adviesgesprek in
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen over de geheimhoudingsplicht in de WBSO? Of wilt u uw R&D-activiteiten laten toetsen om te zien of u in aanmerking komt voor WBSO-voordeel? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00