Veelgestelde vragen over WBSO subsidie

Onze specialisten krijgen vaak vragen over WBSO subsidie. Vragen waarvan geen concreet antwoord van te vinden is. Veel komt pas ter sprake zodra de WBSO-aanvraag van start is gegaan of zelfs al toegekend is. Dit is voor veel mensen reden voor verwarring of stress, RVO kan tenslotte voordeel terugvorderen en zelfs boetes opleggen. Of nog erger; u wilt al helemaal geen WBSO voordeel onbenut laten!

Onze specialisten beantwoorden hieronder een paar veelgestelde vragen over de WBSO. Wilt u graag met een van onze WBSO specialisten sparren over WBSO subsidie voor uw organisatie? Neem contact op!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

1. Wat gebeurt er als ik meer uren realiseer op mijn eerste project en minder op mijn tweede project?

Antwoord: Binnen een beschikking mag met de uren worden geschoven. Indien onderbouwd mogen zelfs alle uren aan één enkel project worden besteed.

2. Waar moet ik rekening mee houden zodra de werknemers en dus de S&O werkzaamheden overgaan naar een andere entiteit?

Antwoord: U moet dan een nieuwe aanvraag indienen op de nieuwe entiteit. De aanvraag op de oude entiteit kan doorlopen maar daar mag u uiteraard geen uren meer op administreren vanaf het moment dat de werknemers bij de nieuwe entiteit op de loonlijst staan. Vanaf dit moment mag u ook geen afdrachtvermindering meer toepassen. Er volgt dan een correctiebeschikking.

3. Hoe komt RVO bij het aangegeven uurloon (inhoudingsplichtige aanvragers)?

Antwoord: De eerste twee jaar dat een aanvrager WBSO aanvraagt wordt gerekend met het forfaitaire tarief van € 29,-. Na deze twee jaar wordt er gekeken naar het daadwerkelijke, ongewogen gemiddelde uurloon van de medewerkers die twee jaar eerder WBSO werkzaamheden hebben verricht.

4. Stel dat een 3d-printer in april 2020 in gebruik is genomen, maar de investering is niet opgenomen in de beschikking januari-juni 2020. Mag de investering dan in de WBSO-aanvraag worden meegenomen voor de periode juli-december 2020?

Antwoord: Een uitgave moet worden aangevraagd in de periode waarin deze voor het eerst in gebruik wordt genomen. Als de uitgave in april in gebruik is genomen, dan is er voor de periode juli-december sprake van een eerder gebruikte uitgave. Een eerder gebruikte uitgave komt niet in aanmerking voor de WBSO.

Het is dus belangrijk om goed te weten wanneer een bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen en de WBSO-aanvraag hierop af te stemmen.

5. Stel: partij A en partij B behoren tot dezelfde fiscale eenheid en partij A maakt prototypes voor partij B. Mag partij B dan de facturen voor de prototypes opvoeren als WBSO-kosten als deze als zodanig zijn aangevraagd en toegekend?

Antwoord: Uitgaande dat partij A geen WBSO aanvraagt, dan mag partij B facturen opvoeren voor het maken van de prototypes mits de kosten ook daadwerkelijk betaald worden door partij A of partij B via rekening courant. Daarnaast moet het om marktconforme kosten gaan.

Tevens geldt dat een opdrachtbevestiging en eventuele offerte aanwezig moeten zijn waaruit blijkt wat de opdracht inhoudt. Er mogen geen opslagen intern worden doorbelast als A en B beide onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid.

6. Ik heb een WBSO-beschikking met uren en kosten voor de periode januari tot en met juni 2021. Nu blijkt dat ik zowel de uren als de kosten niet ga halen in deze periode. Ik wil dus alle uren en kosten doorschuiven naar de periode juli tot en met december 2021. Moet ik hiervoor een nieuwe WBSO-aanvraag indienen?

Antwoord: Toegekende uren, kosten en uitgaven mogen ná de aanvraagperiode worden gerealiseerd op de betreffende projecten en voor de betreffende activiteiten. Er hoeft dus géén nieuwe aanvraag te worden ingediend voor de periode juli tot en met december 2021.

In de mededeling moet de realisatie worden opgegeven voor de periode waarvoor de uren/kosten zijn toegekend, namelijk januari tot en met juni.

7. Mogen stagiairs uren maken voor het WBSO project?

Antwoord: Alleen S&O-uren van stagiairs of afstudeerders die een echte dienstbetrekking hebben, kunt u opvoeren voor de WBSO als zij aan alle S&O-voorwaarden voldoen. Uiteraard haalt de inzet van stagiairs het uurtarief twee jaar later waarschijnlijk wel omlaag.

8. Waar moet ik rekening mee houden indien de naam van mijn WBSO aanvragende entiteit wijzigt?

Antwoord: Indien het uitsluitend een naamswijziging betreft en het KvK nummer / RSIN niet wijzigen dan hoeft u geen actie te ondernemen. Bij een opvolgende aanvraag kan de nieuwe naam worden opgevoerd.

Heeft u nog een vraag voor onze WBSO-specialisten?

Heeft u zelf nog onbeantwoorde vragen met betrekking tot de WBSO regeling of uw aanvraag? Bel ons of vul onderstaand formulier in. Onze specialisten staan u graag te woord in een vrijblijvende kennismaking.

Vragen? Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u nog aanvullende vragen over de WBSO subsidie? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00