WBSO subsidie in 2023: dit kunt u verwachten

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de WBSO inhoudelijk niet verandert, maar wel dat het budget hoger uitvalt dan in 2022. Een goede ontwikkeling, maar ook hard nodig gezien de (alsmaar hoger wordende) inflatie. Naar verwachting zal de inflatie in 2023 en daarna een nog grotere invloed hebben op de regeling, zo blijkt uit de kamerbrief over de WBSO van minister Adriaanse van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit is wat u kunt verwachten van de WBSO in 2023:

WBSO subsidie in 2023

Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt € 1.370 miljoen. Dit bevat zowel het vaste budget van € 1.281 miljoen als € 27 miljoen uit 2021 en € 62 miljoen als gevolg van onderuitputting uit voorgaande jaren.

Plan een WBSO-adviesgesprek in

WBSO tarieven en percentages zijn onveranderd

De parameters voor de WBSO in 2023 zijn onveranderd gebleven:

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000,-
  • Tarief tweede schijf: 16%

De raming van het benodigde budget bedraagt voor 2023 € 1.383 miljoen. Dit is een stijging van € 62 miljoen ten opzichte van de raming voor 2022 en met de ongewijzigde parameters komt dit zelfs uit op een geschat tekort van € 13 miljoen.

Wat gaat de overheid doen aan dit tekort?

De overheid heeft besloten het tekort voor 2023 niet te dekken volgens de bestaande budgetsystematiek. Ofwel, de parameters worden niet aangepast. Wel is er afgesproken om eventuele tekorten voor 2024 te dekken middels de budgetsystematiek. Als het budget van de regeling niet verhoogd wordt zal er dus aan de percentages of schijfgrootte gesleuteld moeten worden om uitputting van de regeling te voorkomen.

Wat betekent dit voor 2024 en verder?

Loonkosten en prijzen worden (alsmaar) hoger. Daardoor worden ook de S&O-loonkosten en kosten & uitgaven hoger. Een mogelijk gevolg is dat de tekorten in 2024 en daarna nog hoger oplopen waardoor het nodig is om de genoemde parameters naar beneden aan te passen.

De overheid is zich bewust van het belang van stabiele parameters voor de WBSO én welke invloed dit heeft op een stabiel innovatie- en investeringsklimaat. De minister van EZK is in gesprek met de minister van Financiën Sigrid Kaag om een (meer) structurele oplossing te bieden voor het verwachte tekort.

Spar met een specialist over de WBSO

De bovenstaande ontwikkelingen zijn een voorspelling van het effect van de inflatie op het WBSO-budget. Of deze daadwerkelijk zo uitpakken zal de tijd leren. In de tussentijd houden we de WBSO nauwlettend in de gaten.

De regeling blijft dé belangrijkste fiscale stimuleringsmaatregel voor ondernemers in Nederland. Wij helpen u graag bij het verkennen van de mogelijkheden van de WBSO zodat u geen voordeel onbenut laat, ook niet in 2023. Vraag nu een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Advies nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Bent u benieuwd hoe u de WBSO maximaal kunt benutten? Onze specialisten adviseren en ondersteunen u graag bij een succesvolle aanvraag. Neem contact op via onderstaand formulier of bel ons op 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00