Alles wat u moet weten over de WBSO vragenbrief

Bij het aanvragen van WBSO subsidie is het mogelijk dat u naar aanleiding van uw ingediende aanvraag een vragenbrief ontvangt van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maar wat houdt een vragenbrief nou precies in en hoe kunt u de kans op het ontvangen van zo’n brief verkleinen? Hezelburcht geeft advies:

Wat is een WBSO vragenbrief?

In een vragenbrief wordt verzocht om één of meerdere projecten nader toe te lichten aan de hand van een aantal vragen. Deze vragen zijn doorgaans op technisch inhoudelijk niveau, maar kunnen ook betrekking hebben op de bedrijfsstructuur of het personeel. Wanneer RVO nog geen goed beeld heeft gekregen van de mate van innovatie van een project, zal er in de vragenbrief gevraagd worden om meer technische details te geven over de opgevoerde projecten. Tevens kunnen projecten waarin de kosten en uitgaven zijn opgegeven vragen verwachten om deze nader toe te lichten; het opvoeren van kosten en uitgaven kan immers om grote (subsidie)bedragen gaan.

Ondersteuning nodig bij uw WBSO-aanvraag?
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Tijd en expertise

De beantwoording van een WBSO-vragenbrief kan tijdrovend zijn en vergt ook een zekere technische expertise. Naast het opstellen van de beantwoording zal ook vanuit de medewerkers input moeten komen, wat wederom tijd kost. Ofwel, een vragenbrief kunt u het beste voorkomen en als u hem wel ontvangt, dan bent u het liefst zo min mogelijk tijd en energie kwijt aan het beantwoorden van de vragen. In dit artikel vindt u daarom een aantal tips hoe u uw aanvraag kunt verbeteren zodat u de kans op een vragenbrief verkleint. Deze tips zijn handig voor als u zelf uw aanvraag schrijft. Wilt u zeker zijn van een volledige en duidelijke WBSO aanvraag? Schakel dan de specialisten van Hezelburcht in!

Hoe voorkomt u een vragenbrief: enkele zaken om rekening mee te houden

Aandacht voor technische details

U kunt de kans op een vragenbrief verkleinen door uw WBSO aanvraag op te stellen met voldoende technische details waarin de nieuwheid en technische innovatie duidelijk beschreven wordt. Bij het opstellen van de WBSO-aanvraag wordt aangeraden de technische zaken als knelpunten en oplossingsrichtingen beknopt en to-the-point te beschrijven.

Voorkom onnodige informatie

Het beschrijven van de maatschappelijke context en relevantie is vaak voor de aanvrager heel nuttig, maar voegt minder toe bij het verkrijgen van WBSO-subsidie. Probeer dus niet te lang uit te wijden over informatie welke minder relevant is voor de aanvraag of probeer onnodige informatie helemaal te voorkomen.

Duidelijke omschrijvingen en kort & bondig

Tevens wordt vaak een technische beschrijving gegeven van het project, zonder dat exact duidelijk wordt in hoeverre de aanvrager dit zelf ontwikkelt. Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld dat RVO niet overtuigd is van de technische input van de aanvrager, maar van mening is dat er simpelweg bestaande technieken en componenten worden samengevoegd. Het is belangrijk dat er kort en bondig duidelijk wordt gemaakt wat uw project innovatief maakt; de problematiek en oplossingsrichtingen moeten hiervoor voldoende innovatieve ontwikkeling bevatten. De formulering en beschrijving van de technische details is dus van groot belang.

Ondersteuning nodig bij uw WBSO aanvraag

Al met al is het wenselijk een vragenbrief te voorkomen, aangezien het beantwoorden hiervan complex kan zijn, evenals het feit dat dit tijd en energie kost. Twijfelt u eraan of u een vragenbrief goed kunt beantwoorden? Of wilt u hulp bij het opstellen van een sterke WBSO aanvraag zodat u de kans op een vragenbrief verkleint? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten voor advies en ondersteuning bij uw WBSO aanvraag!

Spar met een WBSO-specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u een WBSO vragenbrief ontvangen? Schakel de hulp van Hezelburcht in bij het beantwoorden van uw vragenbrief:

Spar met een specialist over WBSO!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00