Fiscaal voordeel voor de Groen Label Kas

De landbouwsector heeft te kampen met verschillende uitdagingen, waaronder ook het produceren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardige gewassen. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan worden agrariërs vanuit de overheid gestimuleerd om te investeren in verduurzamingen en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Één van de mogelijkheden voor de landbouwsector is om bij (nieuw)bouwplannen een Groen Label Kas (GLK) certificaat te behalen. Ook het verkrijgen van het “On the way to PlanetProof” keurmerk voor de geproduceerde producten kan, naast het bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, zorgen voor betere afzetmogelijkheden. Met alle klimaatuitdagingen is het ook voor deze sector belangrijk om te blijven verduurzamen en daarbij ondersteuning te krijgen!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Groen Label Kas certificaat

Een GLK is voor het verbouwen van gewassen met een lage milieubelasting. Deze duurzame kas moet voldoen aan de strenge milieueisen, waarbij gelet wordt op de thema’s:

  • Energie
  • Gewasbescherming
  • Klimaat
  • Lichthinder
  • Water
  • Nutriënten

Bij deze milieu-eisen, zoals opgenomen in het certificaatschema, kan gedacht worden aan onder andere lichtafscherming van minimaal 98% aan de bovenzijde van de kas/gevels of het maximaal hergebruiken van drainagewater bij grondgebonden. Het GLK-certificaat wordt afgegeven wanneer u voldoet aan de criteria in dit certificaatschema.

Versoepeling Groen label Kas

In 2019 zijn er minder GLK certificaten afgegeven door de strenger geformuleerde eisen. Het GLK-certificaatschema is herziend, versoepeld en verbreed. Goed nieuws voor de Landbouwsector in 2020! Met minder strenge eisen en verbreding van het certificaatschema wil de overheid verduurzaming van kassen stimuleren.

‘On the way to PlanetProof’ keurmerk

Het “On the way to PlanetProof” keurmerk wordt verkregen als producten op een duurzame wijze worden geproduceerd. Dit betekent dat agrariërs kiezen voor een duurzaam en milieuvriendelijk productieproces, waarbij maatregelen zijn getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit keurmerk mag alleen gebruikt worden op duurzame producten, indien de producent voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het certificaatschema. Denk hierbij aan eisen zoals het gebruik van duurzame koeltechnieken of hoeveelheid toegestane actieve stofnorm per gewas.

Door de aanhoudende groei in duurzaam voedsel is het belangrijk dat het keurmerk wordt behaald. In 2019 groeide bijvoorbeeld de totale omzet in supermarkten met 4%, terwijl het voedsel met een onafhankelijke keurmerk met 26% groeide. Bij het nemen van aankoopbeslissingen spelen keurmerken een belangrijke rol. Keurmerken zijn dus een belangrijke ontwikkeling om ons (koop)gedrag te veranderen en zo onze aarde minder te belasten.

Investeer in duurzaamheid met MIA/Vamil

Het verkrijgen van de certificaten en keurmerken vraagt om kapitaal intensieve investeringen. Dit is een knelpunt om actief te sturen op de duurzaamheidsdoelstellingen. De fiscale regeling MIA/Vamil Door middel van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. In 2020 wordt er in totaal € 149 miljoen vrijgemaakt voor het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hiervan is € 124 miljoen budget voor MIA en € 25 miljoen voor Vamil beschikbaar gesteld. kan uitkomst bieden. De regeling is in het leven geroepen om duurzame investeringen te stimuleren. Een financieel stimulans verlaagt het investeringsrisico en minimaliseert de terugverdientijden. Door deze fiscale regeling wordt de stap naar een duurzame bedrijfsvoering interessanter.

Meer verduurzaming betekent meer fiscaal voordeel

Het GLK-certificaat is het toegangsbewijs om gebruik te kunnen maken van de MIA. Door de MIA kunt u 27% van de investeringskosten in mindering brengen van uw fiscale winst. Hierdoor behaalt u een voordeel op de winstbelasting. Wordt er ook een “On the way to PlanetProof” keurmerk behaald? Dan zijn de voordelen hoger, namelijk 36% van de investeringskosten. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de Vamil. De Vamil is een vrije afschrijving, waarbij de aanvrager 75% van de investering willekeurig mag afschrijven. In 2020 is voor de MIA/Vamil een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van duurzame investeringen.

Meer weten?

Heeft u de ambitie om uw tuinbouwbedrijf te verduurzamen? En wilt u graag weten of uw investering in aanmerking komt voor subsidie? Neem contact op met een van onze duurzaamheidsspecialisten voor een kennismaking! Wij denken graag met u mee en toetsen vrijblijvend of uw investering in aanmerking komt voor subsidie.

Meer weten over MIA/Vamil? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Milieu-Investeringsaftrek (MIA \ Vamil)
Gerelateerde subsidie Milieu-Investeringsaftrek (MIA \ Vamil)
Met de MIA en Vamil kunnen ondernemers fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken...Lees verder

contact

Meer weten over MIA/Vamil of hoe u kunt investeren in duurzame keurmerken en certificaten met behulp van subsidies? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00