Financieringskansen Topsector Energie

De Topsector Energie zet zich in voor de transitie naar een duurzaam en betaalbaar energiesysteem in Nederland. De Topsector stelt daarom jaarlijks meer dan € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie komen in aanmerking voor financiering. In 2017 zijn er weer diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar waar u een beroep op kunt doen. Wij belichten drie van de grootste regelingen voor u.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

DEI

Heeft u een energie-innovatie die u wilt demonstreren? Dan kan de Demonstratie energie-innovatie regeling (DEI) interessant zijn. De regeling richt zich op ondernemers met innovatieve energiebesparende technieken die klaar zijn voor toepassing in de praktijk. De innovatie moet de potentie hebben om de Nederlandse economie en energiehuishouding te versterken. Het maximale subsidievoordeel is € 6 miljoen per project.

De DEI-regeling kent in 2017 twee sluitingsdatums:

  • 25 april |  Budget € 20 miljoen.
  • 24 oktober |  Budget 19,1 miljoen.

HER

De regeling Hernieuwbare Energie (HER) is in het leven geroepen om innovatieve projecten die leiden tot duurzame energieproductie te bevorderen. Het doel van de HER is om door middel van innovaties hernieuwbare energie goedkoper te maken. Naast projecten gericht op biomassa, geothermie, water, wind- en zonne-energie, komen ook projecten in aanmerking die:

  • Duurzame energieopwekking en opslag combineren.
  • Duurzame energie en slimme regeling (smart grids) combineren.
  • Duurzame energie-opties betreffen die niet binnen de SDE+ vallen en die door innovatie tot additionele productie leiden. Denk aan zonnewarmte, ondiepe bodemenergie of buitenluchtwarmte.

Het voordeel loopt op tot € 6 miljoen geldelijke subsidie. U kunt tot 31 maart 2018 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget is nog ruim € 50 miljoen.

Urban Energy

Binnen de Urban Energy regeling ligt de focus op de ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw project binnen één van de volgende programmalijnen vallen:

  • Zonnestroomtechnologieën (PV)  |  Budget € 3,985 miljoen.
  • Warmte en koude installaties  |  Budget € 2,94 miljoen.
  • Multifunctionele bouwdelen  |  Budget € 2,31 miljoen.
  • Flexibele energie-infrastructuur  |  Budget € 2,78 miljoen.
  • Energieregelsystemen en –diensten  |  Budget € 3,92 miljoen.

De deadline voor alle programmalijnen staat op 12 september 2017.

Duurzaamheidsspecialisten

Wilt u meer weten over één van de beschreven regelingen of andere subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid? Neem dan contact met ons op. Onze duurzaamheidsspecialisten bespreken graag de mogelijkheden met u.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Meer weten?

Neem contact met ons op!

?

Meer weten?

Vragen? Op zoek naar meer informatie? Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.