Extra budget voor EFRO Oost test- en demonstratieprojecten

Bent u een mkb’er in Gelderland of Overijssel en werkt u samen met andere bedrijven aan innovatieve projecten? Binnen de subsidieregeling EFRO Oost-Nederland is extra budget vrijgemaakt voor nieuwe projecten. Het extra budget is beschikbaar gesteld voor test- en demonstratieprojecten binnen prioriteit 1, bestemd voor de provincie Overijssel.

Extra budget voor EFRO Oost test- en demonstratieprojecten in Overijssel

Door het extra beschikbare budget is het deelbudget voor de openstelling van maart 2023 gestegen van € 1.575.000,- naar € 5.000.000,-. Dit extra budget komt boven op de openstelling die van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2024 liep, nieuwe aanvragen kunnen nog ingediend worden.

Wie kan subsidie aanvragen?

U kunt een aanvraag voor test- en demonstratieprojecten indienen wanneer u een samenwerking aangaat met één of meer andere onafhankelijke ondernemingen. Binnen deze samenwerking moet minimaal één onderneming een mkb’er zijn.

Het subsidiebedrag is voor mkb’ers en kennisinstellingen 50% van de projectkosten. Voor andere type organisaties is dat 40%. Het totaal aan te vragen subsidiebedrag kan variëren van € 250.000,- tot € 2 miljoen per aanvraag.

Welke projecten komen in aanmerking?

De test- en demonstratieprojecten moeten gericht zijn op:

  • Marktgerichte innovatie door middel van testprojecten, bestaande uit het verrichten van activiteiten in proeftuinen of living labs, of demonstratieprojecten
  • Prioriteit 1: een slimmer Oost-Nederland door de bevordering van een innovatieve en slimme economische transformatie door het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde technologieën
  • Prioriteit 2: een groener Oost-Nederland door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossing in de energietransitie door:
    • Het bevorderen van hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2028/2001, met inbegrip van de daarin vastgelegde duurzaamheidscriteria
    • Het ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken, en opslag buiten het trans-Europees energienetwerk

Subsidie aanvragen?

Zolang er budget beschikbaar is, is het nog mogelijk om nieuwe aanvragen voor test- en demonstratieprojecten in te dienen tot en met 31 januari 2025. Onze specialisten helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag, om er zeker van te zijn dat deze compleet is. Wilt u eens vrijblijvend sparren over uw subsidiemogelijkheden of kunt u hulp gebruiken bij uw aanvraag? Neem contact met ons op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

 

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen over EFRO Oost subsidie? Laat uw gegevens achter en één van onze specialisten neemt contact met u op

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00