Europees Defensie Fonds 2024 nu open voor aanvragen

Werkt u aan innovatieve technologieën die interessant zijn voor defensie-domeinen? Mogelijk biedt het Europees Defensie Fonds (EDF) dan kansen voor u. Met behulp van het EDF ondersteunt de Europese Commissie onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde defensietechnologieën en -uitrustingen. Het EDF staat ook open voor de ontwikkeling van technologieën die voor andere doeleinden geschikt zijn, zoals cyberveiligheid, medische tegenmaatregelen of technologie voor hernieuwbare energie. Het Europees Defensie Fonds is open voor aanvragen tot en met 5 november 2024.

EDF subsidie voor onderzoek- en ontwikkelprojecten

De openstelling van het Europees Defensie Fonds (EDF) 2024 kent 8 verschillende calls waaronder in totaal 32 verschillende topics hangen. Onderzoek- en ontwikkelprojecten binnen deze topics komen in aanmerking voor subsidie. Om in aanmerking te komen moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Een consortium moet bestaan uit minstens 3 bedrijven en/of kennisinstellingen uit minimaal 3 EU-lidstaten
  • Bij disruptieve technologieën zijn kleinere consortia ook mogelijk. Dan geldt de voorwaarde voor minimaal 2 deelnemers uit verschillende EU-lidstaten
  • Noorwegen mag als enig geassocieerd land ook mee doen aan het EDF. Een bedrijf of kennisinstelling mag dus gevestigd zijn in Noorwegen.

Budget EDF

Het Europees Defensie Fonds loopt van 2021 tot en met 2027, met een totaalbudget van € 8 miljard. Dit budget wordt als volgt verdeeld:

  • € 2,7 miljard gaat naar de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek;
  • € 5,3 miljard gaat naar de financiering van projecten voor gezamenlijke vermogensontwikkeling als aanvulling op de nationale bijdrage.

Subsidiebijdrage

Binnen het EDF wordt er onderscheid gemaakt tussen onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten. Bij onderzoeksactiviteiten worden de kosten voor 100% vergoed. Bij ontwikkelactiviteiten wisselt dit tussen de 20% en de 90%.

Nationale cofinanciering voor ontwikkelactiviteiten

Om het financieringstekort bij ontwikkelactiviteiten te verkleinen, stelt de Nederlandse overheid aanvullende cofinanciering beschikbaar. Nederlandse ondernemers met ontwikkelactiviteiten worden daardoor in staat gesteld om een EDF-aanvraag in te dienen. Er is cofinanciering beschikbaar vanuit twee modules:

Module A

Module A ondersteunt mkb’ers in het positioneren voor deelname aan een consortium voor een EDF-oproep. Bij deelname komen vaak juridische zaken kijken waar mkb’ers geen eigen personeel voor hebben. Zij kunnen via deze module een vergoeding van maximaal € 5.000,-ontvangen voor het inschakelen van een externe consultant. In 2024 is hiervoor € 250.000 beschikbaar en aanvragen is mogelijk tot en met 15 oktober 2024.

Module B

Module B ondersteunt ontwikkelactiviteiten die buiten de 100% financieringsmogelijkheden vallen van het EDF zelf. Denk aan activiteiten als prototyping, certificering, kwalificatie en testen. De cofinanciering bedraagt voor grote ondernemingen maximaal 25%, voor middelgrote ondernemingen maximaal 35% en voor kleine ondernemingen maximaal 45%. In 2024 bedraagt het budget binnen module B € 5 miljoen en het maximum bedrag per aanvraag bedraagt € 1,5 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 29 oktober 2024.

Geïnteresseerd in EDF?

Werkt u momenteel aan projecten gericht op innovatieve technologieën voor defensie-domeinen? Of zou ik meer informatie willen ontvangen over het Europees Defensie Fonds of het aanvragen van nationale cofinanciering? De specialisten van Hezelburcht helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Benieuwd naar uw EDF subsidiemogelijkheden? Vul uw gegevens in en één van onze specialisten neemt contact met u op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00