Europees Defensie Fonds (EDF)

Voor wie?

Innovatieve mkb’ers, bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten

Voor wat?

Nieuwe technologieën en producten voor defensie

Budget

€ 8 miljard (2021-2027)

Advies over EDF

Bent u bezig met de ontwikkeling van nieuwe en uitdagende technologieën of producten? Dan is de Europese Commissie (EC) wellicht wel op zoek naar uw innovatie! Vanuit het Europees Defensie Fonds (EDF) wordt er in de periode 2017-2027 geld uitgetrokken voor nieuwe technologieën en producten die voor defensie van toepassing zijn. Naast dat dit de Europese defensie-industrie versterkt en de strategische autonomie bevordert, biedt dit voor u de mogelijkheid om op Europees niveau een bijdrage te leveren en samen te werken met andere partijen.

Achtergrond

Het EDF zal tegelijkertijd met het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 van start gaan. Het programma is gericht op het stimuleren van de defensie-industrie en vormt hiermee een mooie aanvulling op het Horizon Europe, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. De afgelopen jaren zijn er enkele voorbereidende programma’s gelanceerd, zoals het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), welke in 2020 een laatste ronde met calls heeft gehad.

Voor wie is het Europees Defensie Fonds?

De EC hoopt met het EDF een grotere betrokkenheid van mkb-ondernemingen te stimuleren. Het voorbereidende programma EDIDP was dan ook specifiek gericht op het mkb. Deze lijn wordt doorgetrokken in het nieuwe fonds door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten aan te sporen. Bedrijven worden ongeacht hun omvang, van kleine tot midcap-ondernemingen, uitgenodigd deel te nemen.

Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan een dergelijk samenwerkingsverband:

  • Deelnemende organisaties moeten gevestigd zijn in de Europese Unie;
  • Het eigendom van deelnemende organisaties moet in Europese handen zijn (alleen in speciale gevallen kan hier een uitzondering voor gemaakt worden);
  • Projectvoorstellen moeten gericht zijn op behoeften van defensie.

Budget

Het fonds heeft een totaal bedrag van bijna € 8 miljard. Hiervan zal ongeveer € 2,7 miljard uitgetrokken worden voor onderzoek en € 5,3 miljard voor ontwikkelingsprojecten.

Nationale cofinanciering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt een nationale cofinanciering beschikbaar voor bedrijven die gebruik maken van het Europees Defensie Fonds voor ontwikkelactiviteiten. De nationale cofinanciering bestaat uit twee modules:

Module A

Grote bedrijven hebben een voordeel ten opzichte van kleine bedrijven: zij beschikken over een juridische afdeling. Kleine bedrijven beschikken soms over een kleine juridische afdeling, maar meestal is deze niet aanwezig. Juridische kennis is bij het aanvragen van EDF-subsidie van groot belang, onder andere voor het positioneren van de onderneming en het opstellen van een consortiumovereenkomst. Vanuit deze module kunnen mkb’ers een vergoeding krijgen voor het inhuren van een externe consultant die de nodige juridische kennis heeft.

  • De externe partij wordt vergoed tot € 170 per uur (zonder BTW);
  • U krijgt maximaal 50% vergoed met een maximum bedrag van € 5.000;
  • Deze module is niet beschikbaar voor grotere ondernemingen.

Module B

Vanuit module B kunt u subsidie krijgen voor ontwikkelactiviteiten die niet in aanmerking komen voor 100% financieringsmogelijkheden. Denk hierbij aan activiteiten als prototyping, certificering, kwalicering en testen. De cofinanciering kan oplopen tot wel 60%, maar deze mag gecombineerd met de EU-subsidie niet meer dan 100% zijn.

De cofinanciering subsidieert:

  • Maximaal 25% voor grote ondernemingen;
  • Maximaal 35% voor middelgrote ondernemingen;
  • Maximaal 45% voor kleine ondernemingen.

Extra interessant voor middelgrote en kleine ondernemingen: het percentage kan met 15% verhoogd worden als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening, ofwel: er is sprake van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Meer informatie over het Europees Defensie Fonds

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden van de EDF? Of wilt u meer weten over onze diensten? Neem gerust contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com
om de mogelijkheden te bespreken of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier.

contact

Advies nodig over deze subsidieregeling? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: