Er is nog DEI+ subsidie beschikbaar voor energiebesparende technieken, apparaten en systemen

Uit het laatste nieuws over het IPCC-rapport blijkt verduurzaming nog belangrijker te zijn dan gedacht. De mens is onmiskenbaar de oorzaak van klimaatverandering. Alle beetjes tot klimaatmitigatie zijn waardevol. Maak daarom als ondernemer slim gebruik van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor het realiseren van uw duurzaamheidsambities, er is dit jaar nog budget beschikbaar.

DEI+: hoeveel subsidie is er nog beschikbaar?

De DEI+ financieert demonstratieprojecten die leiden tot energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie. Aanvullend is er budget vrijgemaakt voor het stimuleren van innovaties die leiden tot aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, maar ook activiteiten omtrent circulaire economieprojecten. Hoewel een deel van de budgetten al is verleend of in behandeling is, zijn er volgens de laatste peildatum (9 augustus 2021) nog enkele miljoenen over:

SubsidieregelingBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
DEI+€ 126.600.000€ 46.902.874€ 62.614.230€ 17.082.896
DEI +: Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 2021€ 9.000.000€ 164.840€ 5.538.813€ 3.296.347
DEI+: Circulaire Economie€ 19.000.000€ 1.314.037€ 24.423.611€ 0

 

Voor de DEI+: Circulaire Economie is het budget ruim overschreden en is er geen budget meer beschikbaar. Desondanks kunt u nog steeds een aanvraag indienen. Tot dusver is pas € 1,3 miljoen aan subsidie verleend en is het mogelijk dat projecten worden afgewezen als ze bijvoorbeeld niet aan de voorwaarden voldoen of incompleet zijn.

Subsidie aanvragen

Bent u voornemens een aanvraag in te dienen voor de DEI+ of een van de aanvullende thema’s? We ondersteunen u graag bij uw aanvraag. Dankzij de ervaring en kennis van onze specialisten heeft u een aanvraag met de grootste kans op toekenning. Een aanvraag indienen kan nog tot 7 januari 2022.  Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw project te bespreken.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+ subsidie)
Gerelateerde subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+ subsidie)
De Demonstratie energie-innovatie financiert demonstratieprojecten, die leiden tot energiebesparing ...Lees verder

contact

Ontdek de mogelijkheden van de DEI+ subsidie voor uw project. Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00