Derde CEF Transport call van 2019 open (Blending facility)

Met CEF (Connecting Europe Facility) Transport wil de EU ontbrekende schakels en knelpunten op het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) aanpakken. Dit netwerk – dat door de EU is vastgesteld – bestaat uit het core network en het comprehensive network. De EU wil dat het core network uiterlijk in 2030 wordt voltooid; het comprehensive network dient uiterlijk in 2050 gereed te zijn. Om dit te bereiken wordt elk jaar tenminste één call geopend. De eerste CEF Transport call van 2019 is eind april gesloten. Op 16 oktober is de tweede call van 2019 geopend. Sinds 15 november is de Blending facility call geopend voor aanvragen, de derde openstelling binnen dit programma van 2019.

CEF Transport Blending Facility (CEF TBF)

In maart 2019 heeft de Europese Commissie (EC), samen met de Europese Investeringsbank (EIB), de CEF Transport Blending Facility aangekondigd. CEF TBF ondersteunt projecten die bijdragen aan de verduurzaming en digitalisering van de transportsector in Europa. Het budget van deze call is vastgesteld op € 198 miljoen.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn gericht op het core netwerk en hebben te maken met de volgende thema’s:

  • European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • (infrastructuur voor) alternatieve brandstoffen

We are further delivering on our agenda for a clean and digital transport system. Today, we are investing 200 million for the development of alternative fuels, as well as for accelerating the deployment of ERTMS, which is a cornerstone for digitalising the rail sector. By its innovative nature, I have no doubt the Facility will facilitate investment and contribute to the modernisation and better efficiency of European transport. - Violeta Bulc, EU-commissaris voor Transport - 28 maart

Het subsidiebudget dient binnen deze call gecombineerd (geblend) te worden met financiële middelen van de implementing partners (uitvoeringspartners: de EIB en wellicht andere financiële instellingen zoals nationale stimuleringsbanken) en private partijen.

Proces en implementing partners

Het subsidiebudget wordt beheerd door het EU-agentschap INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Organisaties kunnen alleen een aanvraag indienen wanneer zij steun krijgen van de EIB of andere implementing partners. Dit betekent dat de initiatiefnemers in eerste instantie contact dienen op te nemen met de implementing partners (op dit moment alleen de EIB).

Deze partners voeren een eerste beoordeling van het project uit. Op basis hiervan wordt bepaald of een project terecht komt in de CEF TBF-projectportefeuille (pipeline). Mocht dit het geval zijn, dan vindt er nader overleg plaats tussen de initiatiefnemer en de implementing partner met het oog op het indienen van een aanvraag.

De richtlijnen voor deze call zijn onlangs gepubliceerd op de website van het EU-uitvoeringsagentschap INEA. Voor meer informatie of tips bij het (voorbereiden van) aanvragen kunt u deelnemen aan de Virtual Info Day. De call wordt gesloten in maart 2021, tenzij het budget eerder is uitgeput. Binnen deze call wordt gewerkt met meerdere cut-off dates. Na elke cut-off date worden de aanvragen, die voor deze datum zijn ingediend, beoordeeld.

Hezelburcht ondersteunt

Wilt u graag meer informatie over deze call? Neem contact op. Onze specialisten hebben ruime ervaring met het CEF Transport-programma (inclusief blending facility calls) en brengen u graag in contact met de EIB of met de European Investment Advisory Hub (EIAH).

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00