2019 CEF Transport call

Op donderdag 17 januari 2019 is door INEA de virtuele informatiedag gehouden over de CEF (Connecting Europe Facility) Transport call, die op dit moment is geopend. Met het CEF Transport-programma worden ontbrekende schakels en knelpunten op het uitgebreide Trans-European Transport Networks (TEN-T) aangepakt. Deze call loopt tot en met 24 april 2019.

CEF Transport projecten

Welke projecten op het Trans-Europese netwerk komen in aanmerking voor subsidie? Hierbij gaat het in eerste instantie om projecten op het secundaire (comprehensive) TEN-T netwerk. Dit betreft enerzijds grensoverschrijdende rail- en wegprojecten en anderzijds verbindingen naar en het ontwikkelen van maritieme havens. INEA heeft een aantal ‘ideale’ voorbeeldprojecten genoemd:

  • grens­overschrijdende projecten ter elektrificatie van het spoor;
  • projecten ter verhoging van de snelheid op het reguliere spoor naar 200 km per uur;
  • projecten ter realisatie van LNG bunker-faciliteiten in maritieme havens.

Daarnaast komen ook railprojecten gericht op geluidsreductie van goederenwagons in aanmerking voor subsidie. Hierbij dient het te gaan om wagons die worden ingezet op zowel het kern- (core) als het comprehensive netwerk.

Beschikbaar budget CEF Transport 2019

Voor deze call is € 100 miljoen beschikbaar:

  • € 65 miljoen voor projecten op het comprehensive netwerk;
  • € 35 miljoen voor geluidsreductie goederenwagons.

Voor projecten op het comprehensive netwerk kunnen aanvragen voor zowel studies (diverse onderzoeken) als works (realisatie van de investering), of een combinatie van beiden, worden ingediend. In het geval van studies bedraagt de subsidiebijdrage maximaal 50% van de onderzoekskosten; de bijdrage voor works-aanvragen varieert tussen de 10% en 40% van de projectkosten. Voor het aanpassen van goederenwagons kunnen alleen works-aanvragen worden ingediend. Hiervoor hanteert INEA een vast subsidiebedrag per activiteit per wagon (unit cost).

INEA Informatiedag

Tijdens de informatiedag benadrukte INEA dat er in deze call nadrukkelijk wordt gekeken naar de maturity van een projectvoorstel (projecten van hoge kwaliteit en die snel van start kunnen gaan). Reden hiervoor is het naderende einde van het CEF-programma (het huidige CEF programma loopt tot eind 2020 met een uitloop in de realisatie van projecten tot 2023). Alle works-aanvragen dienen vergezeld te zijn van een MKBA-analyse (met een positieve uitkomst). Indieners moeten aantonen dat er sprake is van een financieringstekort. Voor grensoverschrijdende rail- en wegprojecten is tevens een schriftelijke overeenkomst tussen de betrokken EU-lidstaten vereist.

Wat viel er nog meer op?

Ten opzichte van de vergelijkbare CEF-Transport call uit 2016 zijn de volgende nieuwe elementen toegevoegd aan het onderwerp havenontwikkeling:

  • digitale oplossingen om de connectiviteit te verbeteren;
  • apparatuur/faciliteiten ten behoeve van veiligheid & controles.

Daarnaast is er bij het onderwerp geluidsreductie van goederenwagons sprake van een ondergrens van 2.000 wagons (en de wagons moeten minimaal 6 jaar in dienst zijn). Echter, partijen mogen hun krachten bundelen en een gezamenlijke aanvraag indienen. Wat betreft de grensoverschrijdende railprojecten zijn investeringen in ERTMS (European Rail Traffic Management System) en GSM-R niet subsidiabel binnen deze call.

Proces na indiening

Evaluaties van de aanvragen zullen – mede door externe beoordelaars – in de periode april-juli 2019 plaatsvinden. Vanaf oktober 2019 maakt INEA bekend welke aanvragen zijn geselecteerd voor subsidie. Vervolgens wordt met de indieners een subsidieovereenkomst afgesloten. Toegekende projecten moeten uiterlijk eind 2023 worden afgerond.

Meer informatie over het CEF programma?

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het CEF Transport-programma en kan uw organisatie ondersteunen bij het opstellen en indienen van een volledige aanvraag. Daarnaast hebben wij specialisten in Brussel met een relevant Europees (transport)netwerk en kunnen diverse lobbyactiviteiten verrichten.

Dus bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Onze specialisten staan u graag te woord.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00