De overheid maakt extra budget vrij voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten

Kent uw gemeente ook een groeiend aantal gerestaureerde monumenten dat voor noodzakelijk onderhoud afhankelijk is van externe middelen? Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt extra subsidiebudget vrij vanuit de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim), ook wel instandhoudingssubsidie genoemd. Het wijzigen van de regeling is voor het ministerie een noodzaak, aangezien ook dit jaar monumenteigenaren vele tientallen miljoenen meer subsidie aanvragen dan beschikbaar is. De minister verwacht dat dit tekort de komende jaren aanhoudt.

Oorzaak en aanpak overvraag van de Sim

De overvraag naar de Sim kent een aantal oorzaken. Een belangrijke oorzaak is het succes van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) en de provinciale restauratieprogramma’s. Hierdoor worden meer monumenten gerestaureerd, met als gevolg dat er meer instroom in de Sim plaatsvindt. De eigenaren van deze rijksmonumenten melden zich enkele jaren na de restauratie aan voor de Sim voor het noodzakelijk onderhoud.

Een tweede ontwikkeling die bijdraagt aan de overvraag is de afstoot door het rijk aan private eigenaren. Rijkseigendom komt immers niet in aanmerking voor de Sim, maar na afstoot komt de nieuwe eigenaar hiervoor wel in aanmerking.

Deze en andere ontwikkelingen dragen bij aan een jaarlijks tekort van € 20 miljoen bij ongewijzigd beleid. Daarom is de wijziging van de regeling essentieel om in elk geval op korte termijn de overvraag het hoofd te bieden.

Het subsidieplafond wordt verhoogd

De gewijzigde regeling houdt een structurele verhoging in van de subsidieplafonds voor groene- en overige rijksmonumenten en de invoeging van een structureel aanvullend subsidiebedrag voor grote groene en overige rijksmonumenten. Concreet betekent dit in 2021:

  • € 1,3 miljoen extra budget voor groene monumenten;
  • € 4,9 miljoen extra budget voor overige rijksmonumenten.

Het OCW geeft namens de minister aan dat op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden die de Sim beter beheersbaar maken.

Meer informatie over Sim?

Zijn er binnen uw gemeente eigenaren van rijksmonumenten die middelen kunnen gebruiken voor het noodzakelijk onderhoud van hun monumenten? Of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Instandhoudingssubsidie
Gerelateerde subsidie Instandhoudingssubsidie
Eigenaren van een rijksmonument kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor de onderhoudskost...Lees verder

contact

Meer weten over de Sim? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking met een van onze specialisten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00