Tuin de Lage Oorsprong

Op het fraaie landgoed de Lage Oorsprong, dat in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen is, ligt Tuin de Lage Oorsprong. Het hoofdhuis brandde af en de tuin raakte in verval. Totdat betrokken Oosterbeekers enkele jaren geleden de handen ineen sloegen en een stichting oprichtte. Deze stichting heeft tot doel om de monumentale tuin nieuw leven in te blazen en open te stellen voor het publiek. Niet alleen lokaal is dit gebied van grote waarde. Op nationaal en provinciaal niveau wordt de tuin erkend als gebied van hoge kwaliteit.

Meerjarenplan voor erfgoed

Voor het herstel van Tuin de Lage Oorsprong is een meerjarenplan ontwikkeld. De eerste fase is in 2008 al afgesloten, hierbij werd de oude Springertuin gerestaureerd en heringericht. Enkele jaren later werd fase twee afgerond. In deze fase werd de tuin uitgebreid met een amfitheater (groen forum), een labyrint en bijzondere poorten met hekwerk aangelegd.

Fase drie: de laatste stappen

Tuin de Lage Oorsprong is inmiddels bij velen een geliefd groen erfgoed. De bezoeker kan zich echter nergens schuilen voor regen of kou, hierdoor kunnen bijzondere bijeenkomsten zoals buurtverenigingen, scholen en bruiloften letterlijk in het water vallen. Bovendien kunnen de vrijwilligers die in de tuin werken nergens schuilen en moeten vorstgevoelige planten in de winter naar een kas verplaats worden. Naast deze praktische zaken wil de organisatie het historisch element terugbrengen. Om deze redenen is de derde en laatste fase erg belangrijk: de terugkeer van een oranjerie, kapschuur en kas. Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de tuin een bijzondere sociaalmaatschappelijke functie krijgt in de regio en de bezoekers de rijke historie optimaal doet beleven. Het resultaat van fase 3:

  • Meer werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking.
  • Tuin fungeert als ontmoetingsplaats voor buurtverenigingen, buurtplatforms en scholen.
  • Opzetten van nieuwe projecten voor én met (dementerende) ouderen.
  • Kapschuur als schuilgelegenheid voor bezoekers en vrijwilligers van o.a. Stichting Jobstap, Pluryn & Leo Kannerhuis en re-integratiebureaus,
  • Continue ruimte voor cultureel programma.

Meerdere fondsen en regelingen maken fase 3 mogelijk

Hezelburcht kijkt verder dan een enkel fonds of regeling voor haar relaties. Onze specialisten hebben in samenwerking met IGS en Tuin de Lage Oorsprong, met succes de financiering van fase 3 verzorgd. Zo is er beroep gedaan op het VSBfonds vanwege het sociale aspect van Tuin de Lage Oorsprong. Vanwege de vele initiatieven en activiteiten die ervoor zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen aan onze samenleving, is er daarnaast succesvol financiering aangevraagd bij het Oranje Fonds. Tot slot hebben de specialisten gekeken naar de subsidiemogelijkheden voor het maatschappelijke project. Provincie Gelderland biedt namelijk verschillende regelingen met aanknopingspunten voor het project. Vanuit de provincie is er dan ook subsidie aangevraagd vanuit de regelingen “Functioneel gebruik Erfgoed” en “Leefbaarheid” voor Tuin de Lage Oorsprong.

Tuin de Lage Oorpsrong
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00