Functioneel Gebruik Erfgoed

Voor wie?

Eigenaren van Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten

Voor wat?

Het functionele (her)gebruik en verduurzaming van monumenten

Subsidiebijdrage

Tot wel 75% van de kosten

Advies over deze subsidie

Met de subsidieregeling Functioneel Gebruik Erfgoed wil de provincie Gelderland het erfgoed in stand houden. Naast het in stand houden is de regeling bedoeld voor het functionele (her)gebruik en de verduurzaming van de monumenten. De subsidieregeling is toegankelijk voor Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten, met uitzondering van woonhuizen.

Komt uw project in aanmerking voor subsidie vanuit Functioneel Gebruik Erfgoed?

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit Functioneel Gebruik Erfgoed hebben te maken met het bevorderen van de beleving, instandhouding, bescherming en verduurzaming van erfgoed. Eigenaren of rechthebbenden op het erfgoed kunnen beroep doen op de provinciale regeling voor zowel onderzoeks- als uitvoeringsaanvragen:

  • Onderzoeksaanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten die u maakt wanneer u onderzoek gaat verrichten voor het nemen van fysieke maatregelen. Dit kan gaan om waarden stellende onderzoeken, haalbaarheidsstudies of energiescans. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 75% van de kosten met een minimum van € 3.000,- en een maximum van € 50.000,- op basis van een totaal budget van € 250.000,-. Deze subsidie kan aangevraagd worden door eigenaren van monumenten of rechthebbende.

  • Uitvoeringsaanvragen

Voor het uitvoeren van fysieke maatregelen zoals de restauratie van monumenten, eventueel in combinatie met verduurzaming en herbestemming. Deze subsidie kan aangevraagd worden door eigenaren van Gelders rijks- en gemeentelijke monumenten.

Voordat subsidie kan worden aangevraagd is het verplicht om een vooroverleg te voeren met de provincie. In dit vooroverleg wordt bepaald wat er nodig is voor het project, bijvoorbeeld procesondersteuning of financiering in de vorm van een subsidiebijdrage. Op basis van het vooroverleg wordt besloten of u wel of niet in aanmerking komt voor de regeling.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën projecten met elk bijbehorende subsidiebijdrage:

Categorie % subsidie Min. Subsidie Max. subsidie
Categorie I: reguliere restauratiewerkzaamheden of energiemaatregelen aan één object Max. 50% van totale kosten € 25.000 € 250.000
Categorie II: complexe restauraties en energiemaatregelen in combinatie met herbestemming. Niet meer dan bijdrage deelnemende partijen € 25.000 € 500.000

Positief track-record Hezelburcht

De vorige openstellingsronde van Functioneel Gebruik Erfgoed in 2019 bleek erg populair te zijn. Op de dag van openstelling – 4 februari 2019 – ontstond er een ‘run’ op het budget en werd er maar liefst voor € 27 miljoen aan subsidie aangevraagd voor bijna 70 Gelderse monumenten. Gezien de forse overschrijding van het budget, heeft er een loting plaatsgevonden onder alle complete aanvragen. Naderhand zijn de uitgelote aanvragen als nog inhoudelijk beoordeeld door ambtenaren van de provincie en is het budget flink opgehoogd.

Onze specialisten hebben de slagingskans aanzienlijk vergroot door tijdig een degelijke en complete aanvraag op te stellen. Dit heeft geresulteerd in het volgende track-record met positief beoordeelde aanvragen:

  • Restauratie en transformatie Sint-Walburgisbasiliek in Arnhem: € 631.692,-
  • Restauratie en Verduurzaming Stads- en Streekarchief in Doesburg: € 332.000,-
  • Restauratie en Verduurzaming Stadhuis in Doesburg: € 519.736,-
  • Herstel van de Watermolen Quadenoord in Renkum: € 213.050,-
  • Restauratie Rijksmonument De Steenen Camer van BTV Elderveld in Arnhem: € 103.116,-
  • Onderzoek naar energie uit waterkracht ten behoeve van Rijksmonument Fort Pannerden in Lingewaard: € 15.000,-

Voorbeeldproject Tuin de Lage Oorsprong

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het succesvol opstellen van aanvragen. Zo hebben we in 2018 succesvol gebruik gemaakt van Functioneel Gebruik Erfgoed in combinatie met andere regelingen en fondsen voor Tuin de Lage Oorsprong.

Meer informatie over Functioneel Gebruik Erfgoed?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wenst u meer informatie over de regeling of ziet u aansluiting met uw project? Neem gerust contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com! Onze specialisten informeren u graag over de mogelijkheden.

contact

Wilt u meer weten over Functioneel Gebruik Ergoed? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: