CEF 2 Transport call 2022 opent in september weer voor aanvragen

Het EU-programma Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport is binnenkort weer open voor aanvragen! CEF 2 Transport richt zich op het verbeteren van de transportinfrastructuur binnen Europa, inclusief de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Dit programma biedt vooral subsidiekansen voor (grensoverschrijdende) railprojecten en de verdere ontwikkeling van havens en vaarwegen. In september wordt de CEF 2 Transport call 2022 geopend. In dit artikel lichten wij voor u de belangrijkste onderdelen van deze call toe.

Het CEF 2 Transport werkprogramma

Eén van de doelen van de Europese Commissie (EC) is om het TEN-T (Trans-Europese Transport­netwerk) verder te verbeteren en verduurzamen. Het in augustus 2021 gepubliceerde CEF 2 Transport werkprogramma (2021 t/m 2023) geeft inzicht in hoe het CEF 2 Transport-programma projecten kan ondersteunen door middel van een subsidiebijdrage.

Neem contact op voor meer informatie
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Subsidiabele onderwerpen en projecten

U kunt op basis van dit werkprogramma subsidie aanvragen voor de volgende onderwerpen / projecten:

 • Infrastructuurprojecten gelegen op het TEN-T (Core Network & Comprehensive Network) op het gebied van spoor, zee- en binnenhavens, vaarwegen, terminals en multimodale overslagpunten;
 • Transport interoperabiliteit;
 • Motorways of the Sea;
 • Multimodale passagiershubs;
 • Verminderen van geluidshinder van spoorwegen;
 • Veilige en beveiligde truckparkeerplaatsen;
 • Alternatieve brandstofinfrastructuur;
 • Verkeersveiligheid;
 • Verbeteren van klimaatbestendigheid van infrastructuur;
 • Aanpassingen op het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (duaal gebruik met civiel).

AFIF voor alternatieve brandstoffen

Voor de uitrol van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur is er binnen het CEF Transport programma de zogeheten Alternative Fuels and Infrastructure Facility (AFIF). Hier bestaat de financiering uit CEF 2 Transport subsidie en een verplichte (EIB-)lening. Het AFIF onderdeel binnen CEF 2 Transport betreft een doorlopende call met meerdere deadlines (cut-off dates). U kunt nog voor de volgende deadlines AFIF-subsidie aanvragen: 10 november 2022, 13 april 2023 en 19 september 2023.

CEF 2 Transport subsidiepercentages en beoordelingscriteria

Subsidiepercentages

CEF Transport projecten zijn onder te verdelen in studies en works aanvragen (of een mix hiervan). Bij studies gaat het om onderzoeks- / voorbereidingsprojecten, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor uitvoeringsprojecten kan een works-aanvraag worden ingediend, waarbij het standaard subsidiepercentage maximaal 30% bedraagt (voor grensoverschrijdende projecten kan dit oplopen tot 50%).

Het CEF 2 Transport onderdeel AFIF beschikt over afwijkende subsidiepercentages:

 • infrastructuur voor waterstof en elektriciteit: 30%;
 • LNG infrastructuur: 10%.

Beoordelingscriteria

Wat CEF 2 Transport zo interessant maakt, is dat de subsidiebijdrage hoog op kan lopen (tot wel tientallen miljoenen euro’s). Na een grondige evaluatie worden alleen de beste projectvoorstellen geselecteerd. Zo moeten projecten gelegen zijn op het TEN-T netwerk. Daarnaast worden projecten beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • maturity;
 • quality;
 • impact;
 • priority and urgency of the action;
 • catalytic effect of Union assistance.

Meer weten over deze call? Neem contact op

Het tijdpad van de CEF 2 Transport call 2022

Op 13 september 2022 wordt de call geopend. U heeft vervolgens tot en met 18 januari 2023 om een aanvraag in te dienen. De uitslag van deze ronde wordt rond juni 2023 bekend gemaakt. Op 6 oktober 2022 organiseert RVO een informatiebijeenkomst in Nieuwegein over deze call. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier. Naar verwachting zal ook het EU-agentschap CINEA een informatiebijeenkomst houden over deze call; de datum hiervoor is nog niet bekendgemaakt.

Connecting Europe Days: uitslag call 2021

Op 28 juni tot en met 30 juni vonden de Connecting Europe Days (voorheen: TEN-T Days) plaats in Lyon. Tijdens deze dagen kwamen diverse partijen bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van transport & mobiliteit te bespreken. Hezelburcht en onze partner Dr2 Consultants waren ook van de partij.

Connecting Europe Days afbeelding

 

Op dit EU evenement is de uitslag van de CEF 2 Transport call 2021 bekend gemaakt. Er zijn voor deze call bijna 400 aanvragen ingediend met een totaal aangevraagd subsidiebedrag van ongeveer € 15 miljard. Hiervan ontvangen 135 aanvragen een subsidiebijdrage ter waarde van in totaal circa € 5,4 miljard. Dit laat zien dat er sprake was van een hoge mate van concurrentie. Ongeveer 90% van deze subsidiebijdrage gaat naar railprojecten en de ontwikkeling van binnenhavens & binnenlandse vaarwegen.

Ondersteuning bij het opstellen en indienen van een aanvraag

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is de concurrentie binnen CEF 2 Transport hoog. Alleen de beste aanvragen maken kans op subsidie. Hezelburcht beschikt over ruime ervaring met het CEF Transport-programma; wij zijn betrokken geweest bij verschillende succesvolle aanvragen, waaronder voor het railproject Wunderline. Wij zijn dan ook uitstekend in staat om ondersteuning te bieden bij het opstellen en indienen van een aanvraag. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie over deze call en onze dienstverlening!

Spar met een specialist over CEF 2 Transport
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CEF Transport
Gerelateerde subsidie CEF Transport
CEF Transport ondersteunt grootschalige projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer ...Lees verder

contact

Wilt u graag de mogelijkheden verkennen van deze CEF 2 Transport call? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00