Budgetverhoging voor TSE Industrie studies in 2023

Wilt u uw industriebedrijf verduurzamen? Dan kunt u in 2023 gebruik maken van de TSE Industrie studies budgetverhoging om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject. Het budget is verdubbeld van € 10 miljoen naar € 20 miljoen. Daarnaast kunt u per project maximaal € 2 miljoen subsidie aanvragen (in plaats van maximaal € 500.000,-). Dit geldt voor alle type subsidiabele studie projecten. De openstelling loopt tot en met vrijdag 31 maart 2023.

Waarvoor kunt u de TSE Industrie studies aanvragen? 

Met de TSE Industrie studies kunt u subsidie ontvangen voor drie typen studies:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Milieustudie
  • Vergelijke studie

Meer over deze studies kunt u hier vinden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Naast de verschillende typen studies moet uw project ook onder één van de zes programmalijnen vallen om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Programmalijn 1: sluiting van industriële ketens. Deze programmalijn is voor innovaties in industriële ketens. U neemt daarbij ook reststromen mee. Daarbij spelen recycling van materialen en de inzet van biogrondstoffen voor producten van hoge kwaliteit een belangrijke rol.
  • Programmalijn 2: een CO2-vrij industrieel warmtesysteem. Deze lijn is voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.
  • Programmalijn 3: maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen. De ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor compleet klimaatneutrale productieprocessen in 2050 staat hierbij centraal.
  • Programmalijn 4: CCUS (Carbon, Capture, Utilization and Storage). In dit thema staan afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO₂ centraal.
  • Programmalijn 5: overige CO2-verlagende maatregelen. Hieronder vallen studies naar pilot- en demonstratieprojecten voor CO2-verminderende maatregelen in de industrie.
  • Programmalijn 6: milieu-investering in uitontwikkelde technologie. Deze programmalijn helpt milieustudies als voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie. De subsidiebehoefte moet groter zijn dan € 25.000.

TSE Industrie studies aanvragen met Hezelburcht

Bent u geïnteresseerd, maar weet u niet of u in aanmerking komt? Vul het contactformulier in en toets vrijblijvend of de TSE Industrie studies iets voor u is. Onze specialisten helpen u graag verder. U kunt ook direct contact opnemen via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Toets vrijblijvend of u in aanmerking komt voor de TSE Industrie studies:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00