Budget SDE+ najaarsronde 2019 is flink overvraagd

De resultaten van de SDE+ aanvragen binnen de najaarsronde zijn gepubliceerd door RVO. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: met ruim € 9 miljard aan aangevraagde subsidie is het budget fors overvraagd. Er is bijna twee keer zoveel aangevraagd dan dat er aan budget beschikbaar is gesteld.Infographic aanvragen SDE+ najaar 2019Bron: RVO.nl (https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/sde-najaar-2019-7525-aanvragen)

Aandeel zonPv

In de SDE+ najaarsronde zijn maar liefst 7.525 aanvragen ingediend waarvan zonPv – met 7.251 aanvragen – verreweg het meest populair is. ZonPv is daarmee goed voor € 4,4 miljard aan aangevraagde subsidie. Dit is een stijging van bijna € 2 miljard ten opzichte van de voorjaarsronde van 2019.

Wat valt er nog meer op?

Projecten zoals grootschalige zonPv, Geothermie, Windenergie en Biomassa hebben de grootste impact op het subsidiebudget gehad. Opmerkelijk is ook de categorie Geothermie. Met 14 aanvragen zijn dit er opvallend meer dan in voorgaande rondes. Het geclaimde budget voor Geothermie is bijna vervijfvoudigd vergeleken met voorgaande SDE+ rondes. Dit komt neer op ongeveer € 1,2 miljard in de najaarsronde 2019.

En nu verder?

Alle zonPv-projecten met een vermogen groter dan 1 megawatt (MW) zijn ingediend in fase 1. Deze projecten zullen eerder een toekenning krijgen dan systemen kleiner dan 1 MW. Deze systemen zijn bovendien voornamelijk in fase 2 ingediend. In fase 2 zijn er 5.724 aanvragen ingediend met een subsidiebudget van € 2,3 miljard. Afhankelijk van de beoordeling van de aanvragen in fase 1, bestaat de mogelijkheid dat er budget overblijft voor aanvragen in fase 2.

We kunnen concluderen dat de laatste ronde van de SDE+ zeer populair was. Vanaf 2020 gaat de SDE+ regeling over in zijn opvolger: Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De nieuwe SDE++ stimuleert technieken op basis van vermeden uitstoot ton/CO2 in plaats van opgewekte energie. Dit houdt in dat er categorieën zoals CCUS en industriële restwarmte ook in aanmerking kunnen komen. De impact van deze technieken op een duurzamere energievoorziening wordt groter geacht dan technieken zoals biomassa en zonPv.

Wilt u nog slim investeren in zonnepanelen?

Omdat de voorjaarsronde van 2019 niet is overschreden gaat er in het voorjaar van 2020 een bonusronde SDE+ open. ZonPv-projecten die wegens congestie op het net niet van start gaan kunnen nogmaals beroep doen op de SDE+. Het budget voor deze ronde zal maximaal € 2 miljard zijn.

Wilt u meer weten over deze unieke subsidiekans? Of bent u benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor de nieuwe SDE++ regeling? Neem vrijblijvend contact op. Onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de gevolgen en mogelijkheden voor uw organisatie? Laat uw gegevens achter!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00