2021-2027 | Nieuwe programmaperiode Connecting Europe

EC publiceert budgetvoorstel van €42,3 miljard

De Europese Commissie heeft vandaag het voorstel gepubliceerd om dé subsidieregeling voor Europese infrastructuur, Connecting Europe Facility, in 2021-2027 voort te zetten met een budget van € 42,3 miljard. Dit is een toename van maar liefst 47% ten opzichte van de vorige budgetperiode (2014-2020). Als dit voorstel wordt goedgekeurd door het Parlement en de Raad zullen transport-, telecom- en energieprojecten met Europese allure ook de komende periode weer mogelijkheden krijgen voor extra ondersteuning. De focus ligt hierbij op het behalen van de klimaatdoelstelling in lijn met het Akkoord van Parijs en de Energy Union. Daarnaast stelt de Commissie voor om de synergie tussen de subprogramma’s CEF Transport, CEF Energy en CEF Telecom verder te versterken.

Prioriteit binnen CEF Transport

De prioriteit binnen CEF Transport ligt op het (verder) ontwikkelen van slimme, duurzame, inclusieve en veilige mobiliteit in de EU. Hiervoor stelt de Commissie een budget voor van € 30,6 miljard. De doelstelling voor het CEF Transport netwerk richt zich op de uiteindelijke realisatie van de hoofdtransportaders van de EU (core network) in 2030 en de realisatie van het meer uitgebreide netwerk hieromheen (comprehensive network) in 2050. Cohesielanden kunnen aanspraak maken op € 11,3 miljard. Daarnaast zal voor het eerst binnen CEF Transport ook € 6,5 miljard worden vrijgemaakt voor duale infrastructuur voor zowel civiele als militaire doeleinden om de mobiliteit te bevorderen.

CEF Energy focus op hernieuwbare energie

CEF Energy ondersteunt projecten die de Europese Unie helpen om wereldleider te worden in hernieuwbare energie. Hiervoor is een budget voorgesteld van € 8,7 miljard. Hierin liggen met name kansen voor grensoverschrijdende projecten waarin marktrijpe hernieuwbare energietechnieken worden gedemonstreerd en opgenomen in (lokale) strategieën. Daarnaast blijft CEF Energy zich richten op het bevorderen van de Europese integratie van de huidige energie-infrastructuur, interoperabiliteit en het waarborgen van de energievoorziening.

CEF Telecom voor digitale netwerken

Naast de budgetten gericht op energie en transport is de Commissie van plan om € 3 miljard van het budget te reserveren voor CEF Telecom. Dit gaat met name om initiatieven voor het verder ontwikkelen van betrouwbare, betaalbare en hoogwaardige digitale netwerken met grote capaciteit ter ondersteuning van de verdere digitalisering van de Europese industrieën en het bevorderen van de Digital Single Market.

Uiteindelijke overeenstemming over de verdeling van de EU-budgetten wordt verwacht in 2019.

Meer informatie?

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Direct het laatste nieuws in uw mailbox? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

[ninja_form id=2]

CEF subsidie
Gerelateerde subsidie CEF subsidie
CEF ondersteunt baanbrekende internationale projecten op het gebied van transport, energie en digita...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00