Programma Groen Gas

Voor wat?

Het stimuleren van de inzet van duurzame gassen

De pilaren

1. Marktontwikkeling en innovatie, 2. Ruimtelijke inpassing, netbeheer en draagvlak, 3. Grondstoffen, 4. Efficiënte en samenhangende inzet

Ontdek Programma Groen Gas

Het Nederlandse energiesysteem is momenteel nog grotendeels afhankelijk van gasvormige energiedragers. Hier moet verandering in komen. Het is van groot belang om de inzet van duurzame gassen, zoals waterstof en groen gas, te stimuleren en zo snel mogelijk uit te rollen. In een kamerbrief van 2 december 2022 introduceert het kabinet het Programma Groen Gas.

Het doel van Programma Groen Gas

Het Programma Groen Gas gaat op zoek naar projecten die bijdragen aan het vergroten van de nationale productie van groen gas naar ten minste 2 bcm (miljard m3) in 2030. Het kabinet gaat wel eerst nog onderzoeken of en hoe op termijn de import van groen gas vorm kan krijgen. Dit zal een lastige opgave worden, maar passend bij de klimaatambities van het kabinet.

Aandachtsgebieden

Het kabinet heeft vier aandachtsgebieden in kaart gebracht die de pilaren vormen van het Programma Groen Gas:

Pilaar 1: Marktontwikkeling en innovatie

De opschaling van groen gas vergt een goede businesscase die voor verschillende type bedrijven zekerheid biedt. Om dit te verwezenlijken werkt het kabinet aan drie instrumenten: een bijmengverplichting groen gas, een opschalingsinstrument voor vergassing en een voortdurende optimalisatie van de SDE++ en overige instrumenten.

Pilaar 2: Ruimtelijke inpassing, netbeheer en draagvlak

Deze pilaar is gericht op de inpassing van installaties in de fysieke leefomgeving, met landschappelijke kwaliteit en draagvlak onder burgers.

Pilaar 3: Grondstoffen

Er moeten voldoende grondstoffen beschikbaar zijn om groen gas en eventueel synthetisch methaan te kunnen produceren. Deze moeten zowel economisch, juridisch en fysiek haalbaar zijn als voldoen aan duurzaamheidsregels.

Pilaar 4: Efficiënte en samenhangende inzet

Groen gas is breed inzetbaar als hoogwaardige koolstofdrager. Tot 2030 wordt groen gas primair ingezet voor de gebouwde omgeving. Na 2030 kan deze afweging anders liggen. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van andere warmtetechnieken voor de gebouwde omgeving, maar ook de toenemende verduurzamingsvraag vanuit andere sectoren.

Blijf op de hoogte van Programma Groen Gas

Vooralsnog heeft het kabinet de brede richtlijnen van het programma bekendgemaakt. Hoe dit vormgegeven wordt in subsidies en andere vormen van financiering zal de tijd leren. Wilt u graag op de hoogte blijven van Programma Groen Gas? Of bent u benieuwd naar welke subsidiekansen er momenteel zijn die u helpen bij het realiseren van uw duurzaamheidsambities? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com, wij adviseren en ondersteunen u graag!

contact

Heeft u vragen over Programma Groen Gas? Of wilt u meer te weten komen over onze dienstverlening? Neem gerust contact op via 088 495 20 00, info@hezelburcht.com of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00