MSCA Doctoral Networks

Voor wie?

Universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven (inclusief mkb’ers), en andere niet-academische organisaties

Voor wat?

Het stimuleren van onderzoekstalent en carrièremogelijkheden

Openstelling

29 mei t/m 27 november 2024

Advies over MSCA Doctoral Networks

De Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks (voorheen bekend als MSCA-ITN) zijn onderdeel van het overkoepelende Horizon Europe programma. MSCA heeft het doel om het opzetten PhD-programma’s te faciliteren en te financieren met behulp van samenwerkingen tussen verschillende landen in Europa en daarbuiten. PhD-studenten worden getraind in het ontwikkelen van hun wetenschappelijke vaardigheden evenals andere belangrijke vaardigheden zoals wetenschapscommunicatie, projectmanagement, intellectueel eigendom en ondernemerschap. Zo hoopt men te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen in de academische en niet-academische sector.

Drie soorten MSCA Doctoral Networks

Er zijn drie soorten ‘networks’:

  • Doctoral Networks (DN)
  • Doctoral Networks – Industrial Doctorates (DN-ID)
  • Doctoral Networks – Joint Doctorates (DN-JD)

In DNs zijn PhD-studenten gevestigd in één academisch instituut. Via DN-ID verkennen PhD-kandidaten mogelijkheden buiten de academische wereld en ontwikkelen zij vaardigheden in het bedrijfsleven onder begeleiding van zowel academische als niet-academische organisaties. DN-JDs vertegenwoordigen een zeer geïntegreerde vorm van internationale, intersectorale en multidisciplinaire samenwerking. Een onderzoeker is gelokaliseerd in twee of meer academische instellingen, waarbij de doctorsgraad wordt uitgereikt door instellingen uit ten minste twee verschillende landen.

Wat biedt de MSCA Doctoral Networks?

Voor PhD-kandidaten:

  • Het biedt de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden en competenties te ontwikkelen, waardoor hun carrièremogelijkheden zowel binnen als buiten de academische wereld worden verbeterd.
  • Het vergemakkelijkt de mogelijkheid om onderzoeksconcepten om te zetten in tastbare producten en diensten.
  • Kandidaten zullen profiteren van verbeterde netwerk- en communicatievaardigheden, waardoor ze sterkere relaties kunnen opbouwen met zowel wetenschappelijke collega’s als het bredere publiek, waardoor de impact van hun onderzoek en innovatie wordt vergroot.

Voor deelnemende organisaties:

  • Het project zal de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van PhD-opleidingen en begeleiding verhogen.
  • Door samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende landen, sectoren en disciplines te stimuleren, wordt de educatieve ervaring beter en het bereik van onderzoeksactiviteiten groter.
  • De organisaties worden internationaal beter zichtbaar.

Wie kan zich aanmelden?

Aanvragen moeten worden ingediend door een gebalanceerd consortium bestaande uit minstens drie onafhankelijke juridische entiteiten, elk gevestigd in een ander EU-lidstaat of een land verbonden aan Horizon Europe.

Wat wordt gefinancierd?

Doctoral Networks ontvangen een budget voor 3-jarige PhD-projecten (salaris en bench fee) en voor het projectmanagement. Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is financiering voor 15 promovendi (voor alle subthema’s: DN, DN-ID en DN-JD).

Geïnteresseerd in het aanvragen van MSCA Doctoral Networks?

Het MSCA Doctoral Networks is een zeer competitief programma; daarom adviseren we om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opzetten van uw netwerk en het opstellen van het voorstel. Onze specialisten hebben ruime ervaring met onderzoeksbeurzen als die van Doctoral Networks. Zij geven u dan ook graag advies en ondersteuning bij deze en vergelijkbare subsidiemogelijkheden. Neem hiervoor contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

contact

Wilt u graag de mogelijkheden van MSCA Doctoral Networks verkennen? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: