MSCA COFUND

Voor wie?

rganisaties, bedrijven en kennisinstellingen die onderzoekers in dienst willen nemen

Voor wat?

Hoogwaardige beurzen of doctoraatsprogramma’s

Openstelling

23 april t/m 26 september 2024

Advies over MSCA COFUND

Het Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND-programma (MSCA COFUND) heeft tot doel beurzen of doctoraatsprogramma’s van hoge kwaliteit te stimuleren. Het financiert internationale, intersectorale en interdisciplinaire onderzoeksopleidingen, alsook transnationale en intersectorale mobiliteit van onderzoekers in Europa.

MSCA COFUND-thema’s

COFUND is een bottom-up programma, wat betekent dat de aanvragende organisatie beslist over het overkoepelende onderwerp. Het onderwerp kan wetenschappelijk of niet-wetenschappelijk zijn en moet verschillende disciplines binnen één organisatie of verschillende onderling verbonden organisaties met elkaar verbinden. Twee voorbeelden: een universiteit kan bijvoorbeeld een programma opzetten dat translationeel onderzoek initieert, of een groep universiteiten in een specifieke regio kan een programma opzetten dat getalenteerde vrouwelijke onderzoekers aantrekt en ondersteunt.

Richtlijnen voor voorstellen

COFUND kan de vorm aannemen van een doctoraal programma (voor promovendi) of een Fellowship-programma (voor postdocs). COFUND-voorstellen hebben een vergelijkbare structuur als de MSCA Doctoral Networks. Het verschil met de Doctoral Networks is dat COFUND lokale initiatieven financiert in plaats van internationale.

De toegewezen onderzoekers moeten echter voldoen aan de mobiliteitsregel, wat betekent dat zij in de afgelopen drie jaar niet langer dan 12 maanden in het land van de begunstigde mogen hebben verbleven. Verder wordt sterk aangeraden partnerorganisaties aan uw voorstel te koppelen. Deze kunnen afkomstig zijn uit elke sector, elke organisatie en elk land ter wereld. Al deze factoren zijn van invloed op de internationale, intersectorale en interdisciplinaire aspecten van uw voorstel.

MSCA COFUND-financiering

De financiële steun voor COFUND is gebaseerd op een forfaitair bedrag, de zogenaamde “COFUND-toelage”, dat wordt berekend per aangeworven onderzoeker per maand (zie hieronder voor details). Dit betekent een belangrijke wijziging ten opzichte van de financieringsstrategie onder H2020: in plaats van een forfaitair bedrag werden hier 50% van de arbeids- en levensonderhoudvergoedingen en de beheerskosten gefinancierd. In het nieuwe programma kan de COFUND-toelage worden gebruikt voor een breed scala van kosten in verband met de ingeschreven onderzoeker, zoals: salaris (inclusief volledige socialezekerheidsdekking), mobiliteitskosten, kosten in verband met opleiding, onderzoekskosten, kennisoverdracht en netwerkactiviteiten, kosten voor het beheer van de actie en indirecte kosten.

De financiering van doctoraatsprogramma’s is gebaseerd op het standaardaantal jaren dat een doctoraat duurt om in het land van de begunstigde te worden afgerond. Voor Nederland betekent dit dat doctoraatsprogramma’s financiering ontvangen voor 48 maanden per onderzoeker. Geselecteerde voorstellen kunnen financiering ontvangen tot een totaalbedrag van € 10 miljoen per voorstel. In 2024 bedraagt het totale indicatieve budget € 104,80 miljoen.

Voorbeelden van financiering uit het MSCA COFUND-programma

Financiering van Doctoral programma: EU COFUND bijdrage (per persoon/maand)
Doctoral Candidate COFUND bijdrage € 2.800,-
Voorbeeld: Totale financiering voor 4 jaar, voor 20 Doctoral Candidates € 2.688.000,-
Financiering van Fellowship Programme: EU COFUND bijdrage (per persoon/maand)
Post-Doc COFUND bijdrage € 3.980,-
Voorbeeld: Totale financiering voor 4 jaar, voor 20 Post-Docs: € 3.820.800,-

Hezelburcht biedt ondersteuning

Hezelburcht heeft verschillende succesvolle MSCA COFUND aanvragen ondersteund. Voor een succesvolle aanvraag is het van belang om zo snel mogelijk te starten met het opstellen van een voorstel, dus aarzel niet om nu alvast contact met ons op te nemen voor advies en ondersteuning! Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Marie Curie
Gerelateerde subsidie Marie Curie
De Europese Commissie zet de Marie Curie Actions in om de onderzoeksvaardigheden van onderzoekers te...Lees verder

contact

Advies nodig over MSCA COFUND? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: