Modal Shift

Voor wie?

Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

Voor wat?

Projecten gericht op binnenvaart of spoor

Subsidiebijdrage

Tot € 500.000,- per project

Subsidieadvies of -ondersteuning

Nieuwe subsidie voor de transportsector: subsidie Modal Shift naar water en spoor. De subsidie is bedoeld om meer goederen via het spoor en wateren te vervoeren in plaats van de weg. Het transportnetwerk kan namelijk via wegen snel overbelast raken rondom knooppunten in steden of transporthubs. Logistieke bedrijven kunnen tot € 500.000,- subsidie krijgen voor investeringssteun of het inwinnen van advies om de overgang van weg naar water en spoor te helpen realiseren. Tot en met 2040 wordt er in totaal € 40 miljoen beschikbaar gemaakt.

Waarom deze regeling?

De overgang van de weg naar water of spoor is goed voor de afname van verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Minister Van Nieuwenhuizen:

We moeten onze wegen ontlasten en industrie en havencomplexen moeten bereikbaar blijven. Dat is geen wens maar noodzaak. Met deze regeling kunnen we minstens 1000 vrachtwagens per dag van de weg halen. En niet onbelangrijk: dit is een steuntje in de rug voor ondernemers zodat ze de shift ook echt kunnen maken. - Minister Van Nieuwenhuizen

Bron: Rijksoverheid

Voor wie is Modal Shift?

De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost. Dit omvat de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Bent u een logistiek bedrijf actief op deze route? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling. Hoewel de nadruk op deze regio’s ligt kunnen ook activiteiten van partijen elders in Nederland mogelijk in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidiabele activiteiten

Uw project komt in aanmerking als deze zich richt op het verplaatsen van wegtransport naar binnenvaart of spoor. De volgende typen activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Investeringssteun;
  • Consultancysteun;
  • Starterssteun;
  • Experimentele ontwikkeling.

Voorwaarden subsidiabele activiteiten

Deze bovengenoemde activiteiten zijn subsidiabel als zij bijdragen aan het structureel inbedden van de modal shift in de bedrijfsvoering en als ze de toegang tot containervervoer via de binnenvaart of het spoor verbeteren.

Bij structurele inbedding kunt u denken aan het bundelen en verplaatsen van containers en bulktransporten van weg naar water/spoor en het differentiëren, bestemmen en geschikt maken van vrachten voor vervoer via binnenvaart/spoor. Daarnaast kunt u ook investeren in verbeterde toepassingen en/of ontwikkelingen van afspraken en werkwijzen die relevant zijn voor het gebruik van de verschillende modaliteiten weg, spoor en binnenvaart.

Ofwel, uw organisatie ondergaat structurele veranderingen waardoor u ook in de toekomst gebruik blijft maken van het spoor en de waterwegen.

Budgetten

Het subsidieplafond voor modal shift van weg naar water bedroeg voor de periode 1 april tot 1 september 2021 € 1,5 miljoen. Voor modal shift van weg naar spoor bedroeg voor dezelfde periode een budget van € 1 miljoen. Subsidie kon oplopen tot € 500.000,- per project.

Optimale subsidieondersteuning

Modal Shift was een tijdelijke regeling is nu gesloten voor aanvragen. Bent u benieuwd naar vergelijkbare subsidiemogelijkheden? Ons team van specialisten heeft veel ervaring met het aanvragen en begeleiden van (Europese) subsidietrajecten omtrent logistiek. Zij staan u graag te woord. Neem daarom gerust contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Benieuwd naar vergelijkbare subsidiemogelijkheden? Onze specialisten onderzoeken graag waar de kansen liggen. Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: