Koplopersregeling Maritiem Masterplan (KMM)

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden

Waarvoor?

Onderzoek- en demonstratieprojecten binnen de maritieme sector

Budget 2024

€ 85 miljoen

Wanneer aanvragen?

Van 11 juni t/m 1 oktober 2024

Advies over Maritiem Masterplan

Bedrijven en organisaties die baanbrekende maritieme technologieën en oplossingen ontwikkelen kunnen subsidie aanvragen via de Koplopersregeling Maritiem Masterplan. Deze innovaties moeten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale schepen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stimuleert met de regeling innovatie en duurzaamheid binnen de maritieme sector en stelt in totaal € 210 miljoen euro beschikbaar. De eerste ronde is open voor aanvragen van 11 juni tot en met 1 oktober 2024.

Subsidie voor onderzoek- en demonstratieprojecten

De Koplopersregeling Maritiem Masterplan is aan te vragen voor onderzoek- en demonstratieprojecten. Een onderzoek- en demonstratieproject (O&D-project) betreft een samenhangend geheel van activiteiten waarin zowel ontwerp, ontwikkeling en demonstratie aan bod komen. Experimentele ontwikkeling en/of (niet-economisch) industrieel onderzoek hoort hier ook bij. De activiteiten binnen een O&D-project die in aanmerking komen voor subsidie moeten passen binnen de doelstellingen en kaders van het Maritiem Masterplan en aansluiten op één van de volgende energielijnen:

  • Waterstof
  • Methanol
  • Carbon Capture gekoppeld aan een LNG aandrijflijn

Wie kan de Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen?

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. Het moet gaan om ondernemingen die niet aan elkaar verbonden zijn. De penvoerder moet een Nederlandse onderneming zijn.

Subsidiebijdrage en budget

Het totaalbudget over de periode 2024-2029 bedraagt € 210 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds. Hiervan is € 100 miljoen definitief toegekend en € 110 miljoen voorwaardelijk toegekend.

In 2024 is er € 85 miljoen beschikbaar, wat als volgt verdeeld wordt over de verschillende energielijnen: € 40 miljoen voor waterstof, € 25 miljoen voor methanol en € 20 miljoen voor carbon capture gekoppeld aan een LNG aandrijflijn. De subsidie bedraagt maximaal € 15 miljoen per project. De bijdrage is afhankelijk van het type activiteiten dat tijdens het O&D-project wordt uitgevoerd:

  • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten (industrieel onderzoek door een onderneming)
  • Maximaal 25% van de subsidiabele kosten (experimentele ontwikkeling door een onderneming)
  • 100% van de subsidiabele kosten (niet-economisch industrieel onderzoek of expertimentele ontwikkeling door een onderzoeksorganisatie)

In bepaalde situaties kunnen de percentages worden verhoogd met 10 tot 20 procentpunten. Zo hebben deelnemende MKB-bedrijven recht op hogere percentages en kan het delen van kennis en samenwerking leiden tot hogere percentages.

Subsidie Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen

Wilt u meer informatie over de regeling Maritiem Masterplan? Of wilt u hulp met het schrijven van een sterke aanvraag? Onze ervaren specialisten met kennis van de maritieme sector helpen u graag verder. De eerste aanvraagronde opent voor aanvragen van 11 juni t/m 1 oktober 2024, dus wacht niet te lang met de voorbereidingen! Neem contact op voor vrijblijvend advies via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Contact

Neem contact op voor een kennismaking met onze specialisten en ontdek de mogelijkheden:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00