Forschungszulagengesetz (FZulG)

Voor wie?

Duits mkb en grootbedrijf

Waarvoor?

Onderzoeks- en ontwikkelprojecten

Subsidiebijdrage

Tot € 1.000.000,-

Advies over FZulG

Sinds 1 januari 2020 is de Forschungszulagengesetz (FZulG) van kracht om Duitse bedrijven te ondersteunen bij hun speur- & ontwikkelwerkzaamheden. Mkb’ers en grootbedrijf kunnen hiermee fiscaal voordeel aanvragen voor de uren die eigen R&D-medewerkers besteden aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Dit Duitse fiscale instrument is vergelijkbaar met de WBSO in Nederland.

Het voordeel wordt berekend aan de hand van de bruto salariskosten inclusief werkgeversbijdragen. De totale som die per boekjaar per bedrijf in aanmerking komt is verhoogd van € 2 miljoen naar € 4 miljoen. Het subsidiepercentage van Forschungszulagengesetz is 25% van de totale loonsom, wat neerkomt op een maximale subsidie van € 1.000.000,- per boekjaar.

Het aanvragen van Forschungszulagengesetz

Begin met het aanvragen van een projectcertificaat. Het project moet hiervoor voldoende technische vernieuwing en onzekerheid mee zich brengen. Hiervoor is het noodzakelijk een technische projectomschrijving te overleggen, waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de werkzaamheden en de beoogde resultaten zijn. Fundamenteel, industrieel en experimenteel onderzoek zijn allen toegestaan. Haalt uw project de lat? Dan krijgt u een verklaring, deze verklaring moet u overleggen als u de tegemoetkoming aanvraagt. De huidige verwachtingen zijn dat het aanvraagproces in de zomer/herfst van 2020 van start kan gaan. Achteraf dient u bij een audit aan te kunnen tonen wat er gedaan is, door wie en hoeveel uur. Houd daarom tijdens de uitvoering een project- en urenadministratie bij.

Na afloop van het boekjaar waarin u de R&D-werkzaamheden hebt uitgevoerd waarvoor u een verklaring heeft ontvangen, dient u een aanvraag in waarin u de tegemoetkoming declareert en onderbouwt. Na toekenning kan de tegemoetkoming verrekend worden met de vennootschapsbelasting die u betaalt. Declaraties kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend.

Globaal de belangrijkste voorwaarden van FZulG

  • De regeling is ingesteld voor 4 jaar en er is geen maximum aan het budget gesteld;
  • Verbonden bedrijven delen de cap van € 4 miljoen;
  • Naast een aanvraag voor eigen projecten, is ook contractresearch subsidiabel;
  • Alleen projecten die na 1 januari 2020 zijn gestart komen in aanmerking.
  • Uitsluitend uren van medewerkers die bezig zijn met onderzoeks- en ontwikkelwerkzaamheden tellen.
  • Werkzaamheden/uren mogen niet al in een andere subsidie zijn ondergebracht.
  • U kunt meer subsidie claimen dan u aan vennootschapsbelasting moet betalen.

Optimale ondersteuning bij R&D subsidies door Hezelburcht

Al ruim 25 jaar biedt Hezelburcht optimale ondersteuning voor bedrijven in en buiten Nederland bij het aanvragen van vergelijkbare (fiscale) regelingen. Dit heeft geresulteerd in een zeer goed trackrecord met subsidietoekenningen voor duizenden bedrijven. Onze specialisten spreken de taal van de techneut en begrijpen uw organisatie en manier van werken, juist daarom zijn wij als geen ander in staat om het innovatieve karakter van uw onderzoeks- en ontwikkelprojecten overtuigend op papier te zetten. Vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie verkennen? Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Meer weten over Forschungszulagengesetz of weten of uw organisatie in aanmerking komt? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: