Voetbalclub GVA

Voetbalclub GVA (opgericht in 1945) wil haar maatschappelijke rol vergroten door alle inwoners van Doornenburg aan het bewegen te krijgen. Als vereniging kunnen ze zo bijdragen aan het sociale welzijn en de leefbaarheid in het dorp. Het bestuur heeft dan ook begin 2016 een veranderingskoers in gang gezet om een meer open club te worden voor jong en oud!

Binnen het project “Samenwerking in beweging: de open club GVA” werkt het bestuur van 2018 tot eind 2020 aan het uitbreiden van de activiteitenprogramma’s en het versterken van samenwerking met andere lokale sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. De veranderingskoers draagt positief bij aan de toekomstbestendigheid van GVA en zorgt bovendien voor een verbetering van de sociale samenhang en leefbaarheid in het dorp. GVA betrekt heel Doornenburg bij haar activiteiten, van jong tot oud tot mensen met een beperking. GVA heeft met het project tot doel om uit te groeien tot dé centrale ontmoetingsplek in de wijk.

Succesvolle toekenning vanuit Provincie Gelderland – Open Sportclubs en Vitale Sportparken

De provincie Gelderland heeft enige tijd geleden het nieuwe programma ‘Gelderland Sport! 2016-2019’ vastgesteld. Eén van de drie doelstellingen richt zich op het versterken van de maatschappelijke kracht van sport. Daarbij gaat het vooral om het inzetten en ondersteunen van de ontwikkeling naar Open Sportclubs en Vitale Sportparken. De regeling sluit perfect aan op de wens en doelstelling van GVA.

Hezelburcht heeft daarom vanuit het samenwerkingsverband met IGS voetbalclub GVA ondersteund bij het aanvragen van de regeling ‘Open Sportclubs en Vitale Sportparken’ bij Provincie Gelderland. De mooie subsidiebijdrage heeft ervoor gezorgd dat de wens van GVA om te veranderen tot een open club daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

De aanvraag voor een provinciale subsidie is geen eenvoudige opgave vanwege de vele formaliteiten. Op zich is dat niet vreemd aangezien er ook grote bedragen mee gemoeid zijn. De ondersteuning van IGS en Hezelburcht heeft ons geholpen om tot een goede aanvraag te komen. Aanvullend hebben de specialisten ons ook inhoudelijk geadviseerd waardoor het bestaande plan aan kwaliteit heeft gewonnen. Uiteindelijk heeft dit een mooie bijdrage vanuit de provincie opgeleverd en wordt ons plan gerealiseerd. - Wilko Brom, Voorzitter Technische Commissie GVA Open


GVA open club

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00