Nieuwe subsidie voor verbetering van sportaccommodaties door gemeenten

Per 1 januari 2019 vervalt de btw-aftrek voor sportinvesteringen door gemeenten. Om deze extra kosten voor gemeenten te compenseren, heeft de Rijksoverheid de subsidieregeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) geïntroduceerd. In oktober communiceerde het Rijk dat gemeenten, anders dan eerder gecommuniceerd, tot uiterlijk 30 april 2019 hebben om een aanvraag in te dienen voor kosten die in 2019 worden gemaakt.

Subsidieregeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

Vanaf 2019 worden Nederlandse gemeenten tegemoetgekomen via de SPUK subsidieregeling. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor gemeentelijke uitgaven op het gebied van sport, waarvoor het recht op btw-aftrek komt te vervallen. Denk hierbij aan activiteiten zoals bouw, onderhoud en beheer van sportaccommodaties. Met de nieuwe sportregeling stimuleert het ministerie van VWS gemeenten om te blijven investeren in zowel de ontwikkeling als de instandhouding van sportaccommodaties. Daarnaast wordt de aanschaf van sportmateriaal door gemeenten aangemoedigd.

Wat is uw voordeel?

De subsidie bedraagt maximaal 17,5% van de voorgenomen investeringen inclusief btw. De subsidiebijdrage wordt maandelijks als voorschot uitgekeerd. Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 152 miljoen. De SPUK regeling is beschikbaar tot 2024, waarbij er jaarlijks vóór 1 december een aanvraag moet zijn ingediend. Voor 2019 is hierop een uitzondering gemaakt; aanvragen kunnen tot 30 april 2019 worden ingediend.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wilt u in 2019 al beroep doen op de subsidieregeling? Zorg er dan voor dat u tijdig de voorgenomen investeringen in kaart brengt. Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden. Indienen voor het jaar 2019 is mogelijk vanaf 15 oktober tot 30 april 2019.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00