Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) is in het leven geroepen om sportverenigingen en sportstichtingen te ondersteunen bij de verduurzaming. De regeling richt zich specifiek op investeringen in energiebesparing en de toepassing van duurzame energie bij sportaccommodaties. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt hiermee bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord.

De subsidieregeling is de afgelopen jaren zeer populair gebleken. Ter illustratie, in 2016 vroegen 700 sportverenigingen en -stichtingen EDS subsidie aan binnen de eerste twee weken na openstelling. De meeste subsidieaanvragen waren gericht op investeringen in zonnepanelen en maatregelen voor duurzame, zelfvoorzienende elektriciteitsopwekking. Maar ook investeringen gericht op duurzame verlichting en binnenverlichting waren de afgelopen jaren populair.

Rol van de gemeente

De regeling is bijzonder interessant voor de sportverenigingen en -stichtingen binnen uw gemeente. Denk aan de lokale voetbal-, tennis- en hockeyclubs. Wanneer u als gemeente eigenaar bent van een sportpark, dan kan u ook gebruik maken van de regeling, indien u afspraken over de aanvraag maakt met de gebruikende sportvereniging of – stichting.

Subsidiabele maatregelen EDS

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van maatregelen gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie voor sportaccommodaties. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van:

  • Duurzame verwarming en ventilatie (warmteterugwinning, warmtepomp);
  • Duurzame verlichting (sportveld, buiten & binnen);
  • Bouwkundige aanpassingen (vervangen glas inclusief aanpassen kozijn, isolatie wand, vloer en/of dak);
  • Tapwater investeringen (direct gasgestookte condenserende boiler, direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, warmtepompboiler, warmteterugwinning uit douchewater);
  • Duurzame energieopwekking (zonnecollector-systeem, zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, biomassaketel).

Budget en looptijd

De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020. Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. De subsidie bedraagt maximaal € 125.000,- per jaar met een maximum van 15% van de subsidiabele kosten in het geval van een sportstichting. Voor een sportvereniging loopt het percentage op tot een maximum van 30% van de subsidiabele kosten. Houd er rekening mee dat projecten met subsidiabele kosten van lager dan € 3.000,- niet in aanmerking komen voor subsidie.

EDS subsidie aanvragen?

Voor 2018 stelt het ministerie van VWS nieuw budget ter beschikking voor sportaccommodaties. Vanaf begin januari kan weer beroep gedaan worden op subsidie. Onze subsidiespecialisten duurzaamheid ondersteunen u graag bij het opstellen van een succesvolle aanvraag. Benieuwd naar onze werkwijze en de mogelijkheden?

Neem contact op voor een kennismaking!

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00