Subsidieoproep Sportimpuls 2018

Stimulering sport- en beweegactiviteiten

ZonMw stimuleert met de Sportimpuls het lokale aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Het streven is om mensen die niet, te weinig of dreigen te stoppen met bewegen en sporten blijvend fysiek in beweging te brengen. ZonMw ondersteunt dat door aan te sluiten bij hun behoeftes, samen te werken met lokale organisaties die de doelgroep goed kunnen bereiken en door gebruik te maken van bestaande kennis van de Menukaart Sportimpuls.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Themaprogramma’s Sportimpuls

Naast het reguliere programma, zijn er twee aanvullende programma’s die zich specifiek richten op een thema. Het eerste themaprogramma is Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB). Daarnaast is er het themaprogramma Kinderen Sportief of Gewicht (KSG).

  • Sportimpuls JILIB

Aangezien uit diverse onderzoeken blijkt dat de sportparticipatie van jongeren uit gezinnen met een laag inkomen achterblijft, stelt het kabinet ook dit jaar middelen beschikbaar om in het armoede- en schuldenbeleid te investeren. Een aanvraag moet zich richten op 0- tot 21-jarigen (en ouders) in lage inkomensbuurten. Bovendien moet de aanvraag aansluiten bij het gemeentelijk armoedebeleid.

  • Sportimpuls KSG

Het programma richt zich op twee doelgroepen. Allereerst kinderen tot vier jaar met (risico op) overgewicht en obesitas. Daarnaast jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten. Verder staan er drie kernelementen centraal binnen het subprogramma: samenwerking tussen sport en zorg, passend sport- en beweegaanbod en opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie.

Aandachtspunten & wijzigingen voor 2018

  • De reguliere Sportimpuls is in 2018 niet meer voor alle doelgroepen toegankelijk. De regeling wordt alleen voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten opengesteld.
  • Het maximaal aan te vragen bedrag is € 80.000,-.
  • De toegekende projecten starten uiterlijk op 1 september 2018.
  • In 2017 was het percentage voor de verplichte cofinanciering minimaal 15% van het aangevraagde bedrag. Het percentage voor 2018 moet nog worden vastgesteld.

Deadline

Aanvragen voor zowel de reguliere Sportimpuls als aanvragen binnen de twee extra thema’s kunt u indienen tussen 8 januari en 22 februari 2018.

Hezelburcht helpt u graag

Voor meer informatie over het programma Sportimpuls kunt u kijken op de website van ZonMw.

Heeft u een project dat inspeelt op het beweeg- en sportaanbod in uw regio? Dan is Sportimpuls een interessante subsidiemogelijkheid. Wilt u meer informatie ontvangen? Of wilt u onderzoeken of uw project past binnen de subsidieregeling? De consultants van Hezelburcht lichten u graag in over de mogelijkheden en helpen u bovendien met het gehele aanvraagproces. Neem contact met ons op of bel: 088 495 20 00.

ZonMw
Gerelateerde subsidie ZonMw
ZonMw stimuleert met diverse subsidieprogramma’s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie in Nederlan...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00