Universitair Medisch Centrum Utrecht – MOVE2

In beweging om sociale (re)integratie in psychose te ondersteunen

Vrije tijd is een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van leven en een hulpmiddel voor de revalidatie van patiënten met een psychose. De vrijetijdsbesteding neemt echter actief af tijdens het verloop van de psychotische ziekte. Deze afname, die vooral wordt veroorzaakt door de symptomen en de bijwerkingen van psychotrope medicatie, vermindert de sociale (re)integratie. Eerder onderzoek heeft geprobeerd de fysieke vrijetijdsbesteding, zoals sport te vergroten, maar een “one-size-fits all” programma is niet voldoende voor de doelgroep.

Het overkoepelende doel van dit consortium is het ontwikkelen van nieuwe of aangepaste gepersonaliseerde vrijetijdsinterventies voor mensen met een psychotische stoornis die ook kunnen worden toegepast op mensen met andere psychiatrische stoornissen, zoals autisme.

In dit onderzoek bestudeert het consortium de effecten van gepersonaliseerde vrijetijdsinterventies op de sociale reïntegratie en de kwaliteit van leven van patiënten met een psychotische stoornis. In het verlengde hiervan zal het consortium kijken naar:

 • De effecten van het gebruik van e-health tools met betrekking tot fysieke vrijetijdsbesteding door mensen met een psychotische stoornis bij het stellen van hun persoonlijke doelen;
 • de individuele kenmerken (persoonlijkheid/levenswijze) van mensen met een psychotische stoornis in combinatie met de karaktereigenschappen van hun professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is om te begrijpen waarom de ene wel en de andere niet slaagt in het ondernemen van fysieke vrijetijdsbesteding en hoe dit samenhangt met sociale (re)integratie.

Aanvrager (penvoerend)

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Divisie Hersenen, Psychiatrie

Prof. dr. Wiepke Cahn is hoogleraar in de psychiatrie en leidt het onderzoeksprogramma ‘Body & Life’ aan het UMCU. Haar belangrijkste onderzoeksfocus is de fysieke gezondheid (inclusief het omgaan met de vrije tijd) van patiënten met psychotische stoornissen. Zij is hoofdonderzoeker van diverse (multicentrische) onderzoeksprojecten waaronder Genetic Risk and Outcome of Psychosis Project (GROUP) en TOPFIT. Ze heeft meer dan 250 onderzoekspapers en boekhoofdstukken ge(co)organiseerd, is voorzitter van de Stichting Psychose en zit in de adviesraad van de familieorganisatie MIND Ypsilon.

Consortium

 • Prof. dr. Berno van Meijel leidt het onderzoek naar de ontwikkeling van interventies en hun effectiviteit voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Expert in het testen van evidence-based richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de psychiatrie.
 • Prof. dr. Frank Backx is hoogleraar sportgeneeskunde en is de medisch onderzoeksdirecteur van de afdeling sportwetenschappen van het UMC Utrecht. Hij heeft kennis van de effecten van sport en lichaamsbeweging op verschillende uitkomstparameters bij patiënten.
 • Dr. Hugo Schnack is assistent-professor aan het UMCU. Hij is opgeleid als natuurkundige en heeft onder meer expertise in data-analyse en modellering met een focus op machinaal leren in de psychiatrie. Hij is PI van het ZonMw-project ‘Psychosis Prognosis Predictor’.
 • Dr. Jeroen Deenik is gezondheidspsycholoog en fysiotherapeut. Hij doet onderzoek naar geïntegreerde multidisciplinaire leefstijlbehandelingen en heeft verschillende pragmatische trials uitgevoerd om de lichamelijke activiteit bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen te verhogen.
 • Dr. Wilma Swildens is socioloog en leidt een onderzoeksprogramma naar routinematige resultaatbewaking in de psychiatrie. Zij is tevens hoogleraar aan de hogeschool van InHolland.
 • Prof. Wouter Staal is hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden. Hij heeft ook functies bij het RadboudUMC, Donders Instituut en Karakter.
 • Dr. Lisanne Koomen, Msc MD, heeft een master in gezondheidseconomie, Beleid en Recht. Zij heeft in Zuid-Afrika onderzoek gedaan naar gezondheidseconomie gerelateerde onderwerpen.
 • Dr. Frederique Jörg, een senior onderzoeker heeft twee pragmatisch gecontroleerde gerandomiseerde trials gedaan naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie (bestaande uit fysieke activiteiten/oefeningen en voeding) en heeft ook een procesevaluatie uitgevoerd, waardoor de expertise op het gebied van implementatievraagstukken is vergroot.
 • Prof. Floortje Scheepers is hoofd van de afdeling psychiatrie van het UMCU en haar belangrijkste onderzoeksfocus is innovatie in de psychiatrie, met name e-health en big data.

Subsidieprogramma

 • NWO – Sociale (her)integratie van jongeren en volwassenen met autisme en psychose

Subsidie

 • €350.000
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00