Pharmafilter – LIFE

Ziekenhuizen zijn een belangrijke puntbron voor de lozing van organische microverontreinigingen zoals medicijnresten en röntgencontrastvloeistoffen. Deze stoffen worden als een steeds groter probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit gezien. Binnen het project Pharmafilter is technologie ontwikkeld waarmee ziekenhuizen tegen lagere kosten logistieke processen rond afvalstoffen kunnen verbeteren, afvalwater vergaand kunnen zuiveren en energie kunnen opwekken. Bovendien leidt implementatie van het filterconcept tot aanzienlijke besparingen. Door deze besparingen is de terugverdientijd beperkt. Het filter heeft zijn waarde inmiddels aangetoond en wordt als relevante technologie voor aanpak van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater gezien.

Het Pharmafilter concept is gedemonstreerd bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en wordt inmiddels bij diverse Nederlandse ziekenhuizen toegepast. Een Pharmafilter is voor elk ziekenhuis een reële optie. De installatie kan namelijk zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw worden gerealiseerd.

Het project Pharmafilter heeft gebruik kunnen maken van de subsidies:

  • LIFE+
  • Innovatieprogramma KRW
  • Subsidieregeling Milieugerichte Technologie (SMT)
  • Projectsubsidie VWS
  • WBSO

Het consortium voor dit project bestaat uit:

  • STOWA
  • Reinier de Graaf Groep
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Pharmafilter

Evaluatierapport

In de periode 2010 tot 2012 is een full-scale installatie getest bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Op de website van STOWA is een evaluatierapport met betrekking tot dit onderzoek gepubliceerd.

 

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00